Výsledky rozhodování Rady – podpora digitalizace kin 2015 – 2016

Podpora digitalizace kin 2015-2016

Hodnocení

Digitalizaci kin podporuje Státní fond kinematografie od roku 2009 a za toto období Fond podpořil více než 170 kin částkou vyšší než 130 milionů. V podpoře digitalizace kin Fond pokračuje i poté, co základní síť kin ve městech nad 10 000 obyvatel je již digitalizována. Podpora je tak nyní určena především pro kina v menších městech, která jsou často jedním z hlavních míst kulturního a společenského dění.

Rada v této výzvě obdržela 6 žádostí, z toho 2 se týkaly pražských kin a 4 menších měst. U pražských kin a jednoho mimopražského jde o snahu obnovit provoz již nějakou dobu uzavřeného kina, ostatní v současné době hrají víceméně provizorně z alternativních nosičů DVD a BR a občas zahrají starší filmy z 35mm kopie.

Žádosti trpěly často velmi obecným popisem budoucí dramaturgie a fungování kina po digitalizaci a velmi neujasněným a často neekonomickým technologickým řešením. Je velmi zřetelně vidět, že v kinech s menší zkušeností s technologiemi nedošlo k porovnání více nabídek, a technologický popis projektu je vlastně přepis nabídky jedné dodavatelské firmy. Všechny žádosti však splnily Radou požadovaný technický standard a mohla jim být přidělena podpora.

Rada se ve svém rozhodování zabývala hlavně dlouhodobou udržitelností projektů, a proto vyžaduje od majitelů objektu jejich dlouhodobé plány s objektem a řeší stabilitu, historii a okolnosti toho, zda kino v dané oblasti může smysluplně fungovat.

Dramaturgie a hlavně rozmanitost programu je druhým hlavním kritériem. Rada si je vědoma, že ne v každém místě jsou podmínky pro široký dramaturgický záběr a nechce po žadatelích, aby pouze pro žádost vymýšleli nereálné projekty. O program pro některé skupiny diváků (senioři, děti, studenti) a alespoň v omezené míře pro náročného diváka (artfilmy, dokumenty, alternativní obsah) by se kino mělo alespoň v menší míře pokusit vždy.

Všechny projekty nakonec v hodnocení uspěly, jen některé vzhledem k okolnostem s menší finanční podporou.

Výsledky rozhodování

Hodnocení projektů