Výsledky rozhodování Rady - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film

2016-2-4-15 Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film (s minoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech) 

Do výzvy na podporu výroby minoritních koprodukcí se přihlásilo 18 projektů, z toho 1 animovaný, 5 dokumentárních a 12 hraných. Celkový požadavek na financování všech projektů byl více než 56 mil. Kč a Rada měla v této výzvě k dispozici 20 mil. Kč.

Rada konstatovala, že většina projektů měla velmi vysokou uměleckou úroveň, byly velmi dobře připraveny a zafinancovány. Nad šedesátibodovou hranici nutnou pro možnost obdržení podpory se dostalo 16 projektů a pouze dva skončily pod ní.

Na rozdíl od poslední výzvy se nepřihlásily vysokorozpočtové projekty, z nichž některé složitým způsobem zajišťovaly požadovaných 10% českého koprodukčního podílu.

Naopak se ve výzvě objevily projekty, jejichž český koprodukční vklad byl složen pouze z předpokládané podpory Fondu a filmových pobídek. U těchto projektů Rada velmi detailně řešila naplnění cílů výzvy.

Rada ve svém rozhodování přihlížela k umělecké kvalitě jednotlivých projektů, mezinárodní srozumitelnosti, distribučnímu potenciálu a stavu financování. Dále se zaměřovala na přínos pro českou kinematografii, a to zejména na účast českých tvůrců a firem nebo využití českých lokací. Důležitým faktorem při rozhodování byly státy, se kterými je koprodukce realizována a jejich budoucí koprodukční potenciál. Rada žádný z těchto aspektů výrazně neupřednostňovala, ale posuzovala každý projekt jednotlivě s ohledem na všechny tyto parametry. Rada nepodpořila projekty, kde by finanční podpora Fondu byla prvním zajištěným zdrojem financování.

Rada zvažovala adekvátnost výše podpory a všem projektům přidělila požadovanou částku (u dvou projektů vzhledem k administraci zaokrouhlovala na desetitisíce). 

Hodnocení
Výsledky rozhodování