Výsledky rozhodování Rady - Celovečerní hraný film, Podpora distribuce českých filmů

2016-2-8-24 Celovečerní hraný film (s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech)

Do výzvy 2016-2-8-24 na podporu výroby celovečerních hraných filmů bylo přijato celkem 21 žádostí s celkovou požadovanou částkou 218 000 000 Kč. S řadou z nich byla již Rada seznámena, neboť 12 projektů bylo podpořeno na vývoj nebo literární přípravu, a kromě pěti žádostí, které posuzovala Rada poprvé, se ostatní projekty neúspěšně ucházely o podporu v předchozích výzvách.

Ačkoliv se nad šedesátibodovou hranici, nutnou pro možné udělení podpory, dostalo 17 projektů, Rada vzhledem ke své dlouhodobé strategii podporovat méně projektů významnějšími částkami podpořila pouze 6 projektů.

Rada jako nejlepší vyhodnotila projekt Il Boemo Petra Václava, který byl nejlépe připraven po autorské i producentské stránce a v poslední výzvě skončil jako první nepodpořený. Druhým podpořeným projektem byla závěrečná část trilogie Zahradnictví – Nápadník, kde Rada ocenila zejména producentskou část tohoto velmi ambiciózního projektu. Velmi dobře připraven byl také již v literární přípravě a ve vývoji podpořený projekt Sešlost Tomáše Pavlíčka. Stejně tak Rada velmi kladně hodnotí projekt Miry Fornay Žáby bez jazyka, který byl podpořen také v kompletním vývoji. Pohádka Čertí brko se o podporu na výrobu ucházela již dvakrát a současný stav projektu již Radu přesvědčil. Žadatel zapracoval zejména na autorské stránce, která byla u projektu v minulosti hodnocena hůře. Posledním podpořeným projektem je film Na střeše Jiřího Mádla, který v minulosti získal dotaci v kompletním vývoji.

Oproti předchozím výzvám na výrobu celovečerního filmu narostla obecně v žádostech míra požadované výše podpory ve vztahu k rozpočtu projektu. Rada tak ještě pečlivěji a detailněji přistupovala k posuzování předložených rozpočtů a následnému rozdělení finanční podpory. U projektů došlo k mírnému snížení požadované částky, ale z pohledu Rady na takovou úroveň, aby filmy mohly být dobře zafinancovány a bez výraznějších kompromisů realizovány.

Velmi dobře připraveno bylo více projektů, než kolik mohla Rada podpořit, a nepodpořené žádosti měly buď ještě nedostatky v autorské, nebo producentské části. Mezi nepodpořenými je velká část projektů, které byly podpořeny v předchozích výzvách na literární přípravu a kompletní vývoj. Jejich počet se bude vzhledem ke strategii Rady podporovat ve vývojové fázi více projektů než ve výrobě zvyšovat. Tato situace bude po žadatelích vyžadovat ještě kvalitnější přípravu, tak aby měly projekty šanci ve výzvě uspět. Může nastat situace, že projekty podpořené ve vývojové fázi nebudou nikdy na výrobu podpořeny.

Rada opět velmi pozitivně hodnotila přínos požadovaných dramaturgických explikací od „zodpovědných“ dramaturgů, které dávají jasnou představu o dosavadním vývoji projektu, o skutečné účasti a práci dramaturga a zároveň konkrétně popisují eventuální budoucí dramaturgické či autorské úpravy.

Rada byla ve většině případů v souladu s expertními analýzami, jednotlivé rozpory jsou vysvětleny u konkrétních projektů.

Hodnocení
Výsledky rozhodování

 

2016-3-5-25 Podpora distribuce českých filmů

Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 3 000 000 Kč, 8 platných žádostí s celkovým požadavkem na 3 529 200 Kč. Ve výzvě se sešly 4 dokumenty, 3 celovečerní filmy a jedna pohádka.

Podobně jako v předchozích výzvách byla větší část žádostí podána producenty filmu, a to i přesto, že film bude uveden do kin prostřednictvím standardního distributora. Z některých žádostí bylo zřejmé, že se distributor na tvorbě marketingové a distribuční strategie nepodílel, nebo pouze velmi okrajově. Producentské žádosti se ve velké většině vyznačovaly vyššími distribučními náklady a velmi obecnou distribuční strategií.

V této výzvě Rada rozhodovala pouze o dvou projektech, které byly v době rozhodování již po své oficiální premiéře. Rada stále zastává stejný princip, tedy že chce kvalitní filmy s dobře zpracovanými distribučními strategiemi podpořit i po premiéře, a to zejména jako motivaci žadatelům, aby dále takto na distribuci především komplikovaně distribuovatelných českých filmů pracovali.

Rada vzhledem k silně mediálně podporovanému projektu Anděl Páně 2 diskutovala nad přínosem podpory u projektů, které mají velkou pravděpodobnost širokého mediálního pokrytí a komerčního úspěchu. Nedospěla však k jednoznačnému ustálenému principu takovéto podpory. Jedním z hledisek při rozhodování byla podpora Fondem ve fázi výroby, kde Rada deklaruje snahu o podporu i kvalitních komerčních projektů.

Rada nakonec ohodnotila nad 60 bodů pouze 3 projekty, kdy pouze jednomu (Richard Müller: Nespoznaný) přidělila plnou podporu, ostatním dvěma projektům z důvodů uvedených níže u jednotlivých projektů podporu snížila.
 

Hodnocení
Výsledky rozhodování