Výsledky rozhodování Rady - Celovečerní hraný film - debut , Krátkometrážní hraný film a experimentální film

2015-2-6-18 Celovečerní hraný film - debut (režisér do 35 let)

Rada po dlouhé diskusi nad obdrženými žádostmi musela konstatovat, že podpora debutů splňuje pouze částečně cíle, která si Rada stanovila. Obdržené projekty ve valné většině vykazují velmi zásadní nedostatky hlavně v přípravě látky, tedy ve scénáři a dramaturgii a projekty tak nejsou finálně připraveny na fázi výroby. Rada tak posuzovala projekty, u kterých často ještě není definitivně ujasněna výsledná podoba filmu. Toto se také odráželo v expertních posudcích. Rada se tedy rozhodla postupovat jinak, než v ostatních výzvách na výrobu, kde je jasný požadavek na ukončení fáze vývoje a z žádosti by tak mělo být naprosto jasné, jak bude výsledný film vypadat. Soustředila se tak více na možný potenciál projektů, jejich nápaditost a personální zajištění projektu, které by mělo vést k úspěšné realizaci. Rada více přihlížela k tomu, zda v projektu žadatel uvádí dramaturga a způsob jeho další práce na projektu.
Tato situace je dána jednak tím, že není samostatná výzva na vývoj debutů, kde by měly tyto projekty šanci získat první finance na přípravu, a také že většina projektů čeká, zda obdrží podporu z Fondu a teprve pak má šanci u ostatních partnerů. Pokud se producentům nedaří zajistit financování vývoje z vlastních zdrojů, je pak logické, že projekty nejsou dostatečně připraveny.
Rada se bude tímto problémem zaobírat a hledat efektivnější systémové řešení.
Na základě těchto zjištění se Rada rozhodla podpořit pouze 3 projekty. Projekt Špína, který kompletně naplňuje požadavky a cíle této výzvy a projekty Domestik, a Overwiev, na kterých je potřeba ještě pracovat na dramaturgii. Své výhrady sdělila Rada žadatelům na slyšení. Ostatní projekty, které se dostaly nad 60 bodů (Absence blízkosti a Sněží!) Rada vzhledem k alokaci finančních prostředků v této výzvě nepodpořila

Výsledky rozhodování
Hodnocení

 

2015-2-5-17 Krátkometrážní hraný film a experimentální film

Cíle výzvy 2015-2-5-17 Krátkometrážní hraný film a experimentální film v okruhu 2. výroba českého kinematografického díla byly: Rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově a druhově pestré české kinematografie. Posílení české kinematografie v mezinárodním kontextu a podpora nastupující filmařské generace.
Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 3 000 000 Kč, 14 platných žádostí.
Ve výzvě proti sobě stály projekty renomovaných experimentálních filmařů, špičkových výtvarníků, kteří se dlouhodobě věnují audiovizi a videoartu, renomovaných i debutujících režisérů a studentů filmových škol. Jednou z priorit současné Rady je podporovat krátkometrážní film jako vhodný nástroj k rozšíření žánrového i uměleckého spektra současné české kinematografie. Zároveň si však uvědomuje vysoký přínos experimentální scény k šíření dobrého jména českého filmu v zahraničí a důležitost propojování výtvarné a filmové scény. Rozhodnutí tudíž nebylo jednoduché a Rada problematičnost této výzvy zohlední v krátkodobé koncepci na rok 2016.
Nakonec se Rada rozhodla pro podporu všech tří klíčových segmentů tedy experimentálního filmu, videoartu i hrané a dokumentární krátkometrážní tvorby. Vzhledem k nedostatečné alokaci finančních prostředků ve výzvě však nebylo možné podpořit všechny projekty, jejichž bodový koeficient přesáhl 60 bodů a na jejichž podpoře panovala v Radě shoda.

Výsledky rozhodování
Hodnocení