2017-3-5-24 Distribuce českých filmů

Do výzvy na podporu distribuce českých filmů obdržela kancelář celkem pět platných žádostí. Ve výzvě, jejíž celková alokace je 3 000 000 korun, žádaly projekty dohromady o podporu ve výši 1 190 000 korun. Ve výzvě se sešly čtyři dokumenty a jeden celovečerní hraný film.
I přesto, že Rada disponovala prostředky k podpoře všech přihlášených projektů, rozdělila nakonec podporu pouze čtyřem z nich. Podpořila primárně projekty, které dobře sladily zvolenou distribuční strategii a kvalitu předloženého filmu. Smyslem podpory je i nadále pomáhat českým projektům k lepšímu nasazení v kinech, k dosažení výraznější marketingové a mediální kampaně a divákům tak rozšířit a zpřístupnit nabídku českých filmů. Rada přitom sleduje nejen originalitu a uměleckou hodnotu předloženého filmu, ale i cílenou distribuční kampaň, vhodnou strategii uvedení v kinech, mimo kina či na internetu a specifickou práci s publikem.

Hodnocení
Výsledky rozhodování