Výsledky rozhodování Rady - Distribuce českých filmů

O udělení podpory distribuce českých filmů se ve výzvě ucházelo celkem čtrnáct projektů. Alokace výzvy je 3.000.000 korun, souhrn požadované podpory činil 5.846.000 Kč. Rada tedy v této výzvě nedisponovala dostatkem prostředků na podporu všech filmů, podpořeny však byly (někdy sníženou částkou) všechny projekty s výjimkou jednoho.

Kritériem pro udělení podpory je v této výzvě nejen kvalita a různorodost distribuční nabídky titulů, ale také vytváření vhodné distribuční strategie. O podporu v této výzvě žádaly projekty žánrově různorodé, zaměřené na různé skupiny publika. Zastoupen byl rodinný film, dokumentární filmy, minoritní koprodukce i filmy uvedené na zahraničních festivalech. Jedním z cílů výzvy je pak podpora krátkometrážních filmů v distribuční nabídce, kterou naplnila žádost na podporu distribuce pásma krátkých animovaných filmů pro děti. Ve výzvě žádalo několik hodnotných titulů s nižším diváckým potenciálem. Jejich rozpočty však byly s ohledem na predikci návštěvnosti neúměrně vysoké. Rada jejich distribuci podpořila sníženými částkami i s ohledem na snahu podpořit více projektů.

Nadále bude distribuce českých i zahraničních filmů posuzována ve společné průběžné výzvě č. 2017-3-6-33, která je aktuálně vyhlášena. Termín podávání žádostí o podporu distribuce je stanoven od 8. února do 31. července 2018. Nově musí být žádost o podporu doručena Fondu minimálně 90 dnů před plánovaným začátkem distribuce (s přechodným obdobím – viz text výzvy).

Hodnocení
Výsledky rozhodování