2017-3-3-13 Distribuce zahraničních filmů

Do výzvy na podporu distribuce zahraničních filmů, jejíž celková alokace je 1 000 000 korun, obdržela kancelář Státního fondu kinematografie celkem 14 platných žádostí, z nichž pouze 5 pracovalo s filmy z mimoevropské produkce, jejíž podpora je dlouhodobě strategickým cílem Rady. Vzhledem k tomu, že v minulých výzvách Rada podporovala i náročnou evropskou tvorbu, je zcela přirozené, že distributoři předkládají žádosti i pro filmy z tohoto regionu a řada z nich na podporu dosáhla. Kromě uměleckých filmů se ve výzvě objevily také evropské žánrové filmy. Rada si uvědomuje, že právě tento typ filmu je dnes ve velmi delikátním postavení a v nabídce kin figuruje méně než v předchozích letech. Při jeho podpoře však velmi zvažovala možnosti filmu získat podporu z evropských struktur (Creative Europe), které by Rada nechtěla suplovat, a také zvolenou distribuční strategii, která dnes musí cílit na přesně definované publikum.

I tentokrát byla maximální výše dotace pro jeden projekt omezena na 150 000 korun, a jelikož s touto částkou většina žadatelů v projektech operovala, Rada mohla podpořit jen část z nich.

Řada projektů byla Radou posuzována po premiéře filmu. V případě takových snímků Rada uvažuje zejména o tom, jestli mají filmy v distribuci dlouhodobý potenciál a podpora jim umožní prodloužení cyklu stráveného v kinodistribuci, případně je-li distribuční strategie zaměřena také na další druhy distribuce.

Až na jeden projekt se všechny dostaly nad hranici 60 bodů, které jsou nutné pro získání podpory. Vzhledem k alokaci však o podpoře či nepodpoře rozhodovalo umístění projektu ve výzvě. Rada výrazně zohlednila nejen kvalitu předkládaného filmu, ale i kvalitu distribuční strategie a v případě již uvedených filmů také výsledky návštěvnosti v kinech.

Hodnocení
Výsledky rozhodování