Výsledky rozhodování Rady - Distribuce zahraničních filmů

Do výzvy 2017-3-7-34 na podporu distribuce zahraničních filmů s celkovou alokací 1 milion korun se přihlásilo celkem sedm projektů s celkovým finančním požadavkem 1,003,752. Rada tedy mohla teoreticky podpořit všechny projekty, ovšem po pečlivém prozkoumání nejen kvality daných snímků, ale především jejich distribučních strategií, finančních plánů a rozpočtů se rozhodla podpořit jen čtyři z nich.

Hodnocení
Výsledky rozhodování