2017-3-4-23 Distribuční projekty - práce s publikem

Do této výzvy se přihlásilo celkem deset projektů a většina z nich opakovaně. Výzva je určená primárně na podporu alternativní distribuce, specifickou práci s publikem a na projekty, které do kin uvádějí více filmů zároveň. Všechny tyto skupiny byly mezi přihlášenými projekty zastoupeny.

Rada se nakonec rozhodla podpořit osm projektů, které buď dlouhodobě úspěšně fungují, rozvíjejí se a jsou schopné hledat i nové způsoby financování, nebo přinášejí nové nápady. Při rozhodování o opakujících se projektech Rada také přihlížela k závěrečným zprávám a vyúčtováním, což jí umožnilo získat více informací o skutečných nákladech projektů a jejich efektivnosti.

Hodnocení
Výsledky rozhodování