Výsledky rozhodování Rady - filmová výchova

 

Rada Státního fondu kinematografie na svém jednání ve dnech 5.-7. května 2015 rozhodla o podporách filmové výchovy a  o podpoře českých filmů na mezinárodních festivalech.

Jednalo se o první bodování Rady Státního fondu kinematografie v novém složení. Rada se při něm snažila postupovat s maximální transparentností, a proto také vytvořila jak manuál bodování k dané výzvě, tak podrobné zdůvodnění svých rozhodnutí.

Rada Státního fondu kinematografie obdržela do výzvy  2015-8-1-3 Filmová výchova ve školním roce 2015-2016 celkem 8 projektů. Rada v rámci jejich hodnocení vedla rozsáhlou diskusi o smyslu a prioritách filmové výchovy a na základě této diskuse vydala manuál bodového hodnocení tohoto okruhu. S pomocí tohoto dokumentu proběhlo bodování projektů a na základě tohoto bodování byly podpořeny čtyři projekty, které přesáhly hranici 60 bodů (Rozvíjení filmové gramotnosti žáků a studentů: dokumentární filmy ve výuce a volném čase, Aeroškola 2015-2016, Kino Ponrepo dětem, My Street Films). Ostatní projekty podpořeny nebyly, protože nevyhovovaly prioritám Rady anebo vykazovaly formální i obsahové nedostatky. Rada své rozhodnutí podrobně zdůvodnila. Ve výzvě nebyly rozděleny všechny alokované prostředky pro výzvu.

Rada dále vedla diskusi o průběžné výzvě 2015-5-1-1 Propagace českého kinematografického díla. V rámci dané výzvy na základě všeobecného konsensu Rada podpořila účast filmu Danielův svět na MFF v Berlíně v sekcí Panorama. V souvislosti s tím se Rada rozhodla v nejbližší možné době vypracovat materiál, v němž specifikuje konkrétní zahraniční festivaly a sekce, k nimž se podpora vztahuje.

Manuál bodování filmová výchova

Hodnocení výzvy a jednotlivých žádostí filmová výchova

Výsledky rozhodování filmová výchova

Výsledky rozhodování propagace mezinárodní festivaly