2017-9-1-30 Filmové festivaly a přehlídky v roce 2018

Do výzvy bylo kanceláří Fondu registrováno 31 žádostí, jejichž finanční požadavek přesahoval 37 mil. Kč. Rada v této výzvě disponovala alokací 25 mil. Kč, což je o 8 mil. Kč více než před třemi lety. Nárůst prostředků do této oblasti je veden snahou Rady zachovat dlouhodobé a stabilní financování festivalů jako pravidelně se opakujících akcí. Dále Rada v rámci zjednodušování administrativy na straně státu i žadatele navyšuje prostředky některým festivalům, které žádají také u dalších orgánů státní správy (zejména u Ministerstva kultury) tak, aby tyto festivaly mohly žádat pouze v jednom programu.

Rada v první řadě podpořila výrazné akce s mezinárodním přesahem a vysokým diváckým potenciálem. Domnívá se, že festivalová síť je v naší zemi dobře rozvinutá a prostor pro její další rozšiřování je omezený. Rada také konstatuje, že u většiny festivalů se každoročně opakují vysoké náklady za technické zabezpečení akce, což je dáno nedostatkem kvalitní infrastruktury zejména v regionech. Pokud by se podařilo ve spolupráci s místními provozovateli kulturních zařízení zvyšovat kvalitu zázemí filmových festivalů, v dlouhodobém horizontu by tato úspora měla výrazný efekt na zkvalitnění a rozšíření programu festivalů včetně akcí pro filmové profesionály. K jejich obsahu Rada také přihlížela a očekává, že v následujících letech již nebude podporovat tzv. industry akce festivalů v jiných okruzích, aby nebyly handicapovány ty akce, které tuto specifickou část programu neoddělují.

I nadále je u některých festivalů patrné, že si místní samospráva neuvědomuje jejich pozitivní ekonomický přínos, profituje z vysoké návštěvnosti, ale do projektů vstupuje jen minimálními částkami, což opět vede ke křehkosti konstrukce finančního plánu daných festivalů, jež jsou tím pádem odkázány výhradně na podporu centrálních institucí.

Drtivá většina projektů byla Radou vnímána pozitivně, Rada však i v dlouhodobém horizontu nepovažuje za ideální podporovat menší filmové přehlídky, jejichž efekt je lokální a jejichž financování by do budoucna ubíralo prostředky klíčovým akcím. Rada by i nadále považovala za vhodné komunikovat s Ministerstvem kultury ČR, se kterým se u řady projektů ve financování dubluje, a směřovat tuto komunikaci ke zjednodušení současného systému.

Hodnocení
Výsledky rozhodování