2017-8-2-26 Filmové vzdělávání v roce 2018 a 2019 (dvouletý grant)

Tato oblast patří ke klíčovým oblastem podpory, které se SFKMG dlouhodobě věnuje. Zvyšování konkurenceschopnosti českých profesionálů a implementace nových trendu na český trh jsou velmi důležitou součástí celkových změn na našem trhu. I z tohoto důvodu je výzva koncipovaná jako dvouletá. Do výzvy registrovala kancelář Fondu 15 žádostí. Většina projektů o podporu žádá pravidelně. Před dvěma lety Rada bojovala v této výzvě s alokací, a tak bylo nutné některé žádosti dofinancovávat z rezerv. I přesto, že tentokrát alokace odpovídala požadavkům pravidelných akcí, opět byla nedostatečná. Celková požadovaná částky byla jednou tak velká než obnos, kterým Rada disponovala. Mezi projekty se také objevily dva, které Rada podpořila v minulém roce v rámci jednoleté výzvy.

Rada nakonec upřednostnila tradiční projekty a rozdělila mezi ně částky, které odpovídají podpoře v předchozích letech. Ze žádostí nebylo zřejmé, že by se nějaký projekt dostal na hranice existence, ale projekty spíše s navýšením požadavku nabízely možnosti dalšího rozvoje. Rada se snažila pokrýt široké spektrum projektů v různých částech audiovize a upřednostňovala projekty mezinárodního charakteru. Současně kladla důraz na projekty pro specifické profese, se kterými se dlouhodobě nepracuje. I tak bohužel nemohla podpořit všechny projekty, které chtěla. Alokace byla v tomto případě velmi limitující, stejně jako požadavky některých subjektů.

Rada také podpořila dva projekty, které jsou bezprostředně navázané na filmové festivaly. Rada tuto situaci opět vnímá jako relikt předcházejícího období, kdy byly celkové prostředky Fondu skoro o polovinu nižší než současné disponibilní prostředky. Rada by tedy těmto žadatelům doporučila, aby se při další žádosti ucházeli o podporu v rámci výzvy na filmové festivaly. A to i z toho důvodu, že program pro filmové profesionály je důležitým kritériem pro udělení podpory v této výzvě a jeho absence z důvodů umístění v jiné výzvě, by mohla tyto festivaly v dlouhodobé perspektivě poškodit.

Hodnocení
Výsledky rozhodování