Výsledky rozhodování Rady - kompletní vývoj, kinodistribuce

2015-1-4-23 — Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla 

Cíle výzvy 2015-1-4-23 Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla byly podporovat žánrovou, tematickou a stylovou pestrost námětů tak, aby se účinněji rozvíjel stabilní základ pro různorodou filmovou tvorbu, podporovat originální scenáristickou tvorbu, podporovat vývoj kinematografického díla ve smyslu prohloubené práce autora na scénáři a následných aktivit producenta, které směřují k zajištění financování díla a k přípravě natáčení, zvýšit potenciál projektů pro získání mezinárodní koprodukce, podporovat zejména ty filmy, jejichž téma směřuje k mezinárodní srozumitelnost při zachování národního charakteru díla, přiblížit vývoj českého filmu evropským standardům (kvalitativně, profesně i finančně).


Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 5 500 000 Kč, 26 platných žádostí.


Ve výzvě se sešly projekty v celém spektru i napříč žánry: historické látky, pohádky, fantasy a především filmy reflektující současnost v celé škále od psychologických dramat až po thriller. Vedle známých tvůrců se objevila i řada debutantů. V naprosté většině se jednalo o původní scénáře, pouze několik scénářů odkazovalo na literární předlohu, divadelní drama či rozhlasovou hru.


Rada konstatovala, že v této výzvě byla často nízká úroveň předložených žádostí, zpracovávané látky a jednotlivá témata nebyly dostatečně promyšleny, a tudíž srozumitelně a pečlivě zpracovány v předkládaných materiálech. Lze říci, že někteří producenti i autoři podcenili přípravu na tuto výzvu ve smyslu propracované a promyšlené producentské strategie vývoje, vypracování jasných autorských a producentských explikací.
Zásadní se jeví podceňování role odpovědného dramaturga a jeho podíl na přípravě scénáře již v období vývoje a tedy na přípravě podání žádosti.


Ve fázi vývoje se Rada vedle několika velmi kvalitně připravených projektů rozhodla podpořit i další projekty, a to vzhledem k určitému potenciálu látky a silnému autorskému zázemí či slibným debutantům. Rada si je vědoma, že tímto dala řadě producentů a autorů možnost vyvinout silný a kvalitní projekt, a upozorňuje, že ve fázi výroby budou podpořeny jen ty nejlepší.

Výsledky rozhodování
Hodnocení

 

 2015-3-5-26 Podpora kinodistribuce českých filmů

Cíle výzvy 2015-3-5-26 Podpora kinodistribuce českých filmů byly: zvýšení návštěvnosti kin, rozšíření programové nabídky kin a její diverzifikace dramaturgická (nezávislá a artová tvorba), druhová (např. nabídka krátkometrážní tvorby), žánrová (např. filmy pro mládež) a posílení českých filmů v distribuční nabídce.


Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 2 000 000 Kč, 20 platných žádostí.


Ve výzvě se sešla pestrá škála projektů od žánrových filmů, přes minoritní koprodukce až po nízkonákladové dokumentární filmy a kompilace krátkých animovaných filmů.
Větší část žádostí byla podána producenty filmu a to i přesto, že film bude uveden do kin prostřednictvím standardního distributora. Producentské žádosti se ve velké většině vyznačovaly vyššími distribučními náklady, nedostatečně strukturovaným rozpočtem a nejasnou distribuční i marketingovou strategií. Často jsou také rozpočet a strategie v rozporu a nedostatečně se reflektují. K těmto okolnostem Rada přihlížela především při rozhodování o částkách pro podpořené projekty.


Některé producentské projekty signalizují, že se jejich autoři chtějí distribuci věnovat dlouhodobě, což Rada vnímá jako reakci na situaci na trhu, kde se menším projektům bohužel nedaří zaujmout zaběhnuté distribuční firmy. Jen velmi málo projektů pracovalo s online distribucí nebo obecně s možností filmu nikoliv pouze do kinodistribuce vstoupit, ale i v ní dlouhodobě figurovat.


Rada nakonec ohodnotila nad 60 bodů 17 projektů, avšak díky nízké alokaci ve výzvě mohlo podporu obdržet jen 9 z nich.

Výsledky rozhodování
Hodnocení