2017-1-2-9 Kompletní vývoj animovaného filmu

Na svém zasedání 16. až 18. srpna hodnotila Rada Fondu výzvu zaměřenou na kompletní vývoj animovaných filmů. Ve výzvě se sešlo celkem 12 projektů od 12 produkčních společností, mezi nimiž byly již zkušené a zavedené společnosti i takové, které žádaly poprvé. Celkový požadavek činil téměř 7 milionů korun, což víc než dvakrát překračovalo alokaci v této výzvě, která činila 3 miliony Kč.

Výzva potvrdila rostoucí zájem především nejmladší generace filmařů o práci na krátkých i celovečerních animovaných formátech, což dává velkou naději do budoucna. Mezi žádostmi bylo 5 celovečerních projektů, 3 žádosti směřovaly k pilotním dílům cyklických projektů a 4 projekty byly určeny na vývoj krátkometrážních filmů. Z hlediska cílové skupiny bylo 5 projektů určeno pro dětského diváka, zbylých 7 pak bylo orientováno převážně k dospělému publiku.

Dle mínění členů Rady Státního fondu kinematografie prokázala tato výzva správnost a funkčnost dlouhodobé strategie ponechat na kompletní vývoj 6 milionů korun (ve dvou výzvách) jako motivaci k rozvoji animované tvorby. K financování bylo Radou nakonec vybráno 6 projektů (z toho 1 celovečerní) a všechny byly podpořeny celou požadovanou částkou. Všechny alokované prostředky však rozděleny nebyly. Přestože většinu nepodpořených projektů považuje Rada za inspirativní a perspektivní, žádosti obsahovaly závažné nedostatky, které se negativně promítly do jejich bodování. Proto nedosáhly potřebných 60 bodů, nutných k udělení podpory. U odmítnutých žádostí chyběly treatmenty, případně žadatelé předložili pouze jednu část připravované série nebo neupřesnili tvůrce na klíčových pozicích - režiséra či výtvarníka.

Hodnocení
Výsledky rozhodování