Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj animovaného filmu

Ve výzvě se sešlo celkem šest projektů stejného počtu produkčních společností, mezi nimiž byly již zkušené a zavedené společnosti i takové, které s tvorbou animovaných filmů mají buďto takřka žádné anebo nedostatečné zkušenosti. 

Celkový požadavek činil více než 3,5 milionů korun, přičemž alokovaná částka pro tuto výzvu byla 3 miliony korun. Rada Fondu se však rozhodla nepodpořit všechny projekty, takže celková výše podpory činila 2,157 milionů korun.

Ve výzvě se sešly čtyři žádosti na celovečerní film a dvě žádosti na krátký, ryze autorský film. Z hlediska cílové skupiny všechny celovečerní filmy počítaly s dětským, resp. rodinným divákem.
Počet žádostí přihlášených do výzvy se snížil, což si Rada Fondu vykládá tak, že to bylo způsobeno zvýšením počtu výzev na kompletní vývoj animovaného filmů v roce 2017 z jedné na dvě.

K financování byly Radou nakonec vybrány čtyři projekty (z toho dva celovečerní a dva krátké autorské) a všechny byly podpořeny celou požadovanou částkou (v jednom případě jen lehce sníženou zaokrouhlením na celé tisíce). Odmítnuté žádosti vykazovaly koncepční nedostatky, chybělo v nich například personální obsazení na klíčových tvůrčích profesích.

Hodnocení
Výsledky rozhodování