2017-1-5-17 Kompletní vývoj celovečerního hraného debutu

Do výzvy 2017-1-5-17 na kompletní vývoj celovečerního hraného debutu, v níž bylo alokováno 3 000 000 korun, se přihlásilo celkem 9 projektů s celkovým požadavkem 4 142 300 korun.  Všechny žádosti byly platné. Podpořeno bylo 6 z nich.

Výzva byla poprvé otevřena i pro debutující tvůrce nad 35 let věku, a přestože ji Rada i nadále vnímá hlavně jako příležitost pro nejmladší generaci tvůrců, mezi žadateli se kromě studentů a čerstvých absolventů filmových škol objevili i zkušení profesionálové z příbuzných oborů. Stejně rozmanité jako věkové složení žadatelů byl i žánrový rozptyl jejich projektů, sahající od existenciálního dramatu po romantickou komedii.

Různila se ovšem i kvalita přeložených projektů: vedle takových, které byly dokonale připraveny do vývoje, byly Radě předloženy i projekty na samém počátku rozpracovanosti a stěží splňovaly předpoklady úspěšného vývoje.

Rada si je vědoma specifik a obtíží, kterým začínající filmaři čelí při vstupu do profesionálního prostředí, proto se od roku 2016 vyhlašuje speciální výzvu na kompletní vývoj debutu. Počítá tedy i s větší nezkušeností tvůrců, kteří v několika případech žádali sami a producentské zajištění chtěli hledat až během vývoje. Jakkoli Rada tuto možnost v principu nevylučuje, musela hodnotit projekty jako celek a dala přednost těm, které mají v rukou zkušení producenti a je tedy větší záruka úspěšného průběhu a výsledku vývoje.

Hodnocení
Výsledky rozhodování