Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

2017-1-1-6 Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Kancelář Fondu ve výzvě registrovala 22 projektů, což je nejvíce za poslední rok a půl, kdy Rada do této výzvy alokuje sumu 3,5 miliónu korun. I celková požadovaná suma byla nejvyšší od roku 2015, což platí i pro celkové rozpočty projektů. Rada konstatovala, že se také výrazně zvýšila kvalita předložených žádostí, propracovanost témat a připravenost projektů do realizace. Zajímavým fenoménem byl i vysoký počet přihlášených koprodukčních projektů (především slovenských režisérů), což bylo v kontextu předcházejících výzev další novinkou.

Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům žadatelů Rada nakonec mohla podpořit pouze devět projektů, i když dalším osm překročilo hranici 60 bodů nutných k podpoře. Pod čarou skončila celá řada projektů, které Rada vnímala velmi pozitivně, a proto bude zvažovat navýšení alokace v příštích výzvách.

Projekty reprezentovaly širokou škálu dokumentaristických přístupů (od eseje po reportáž či kombinovaný film) a tematicky pokrývaly nejen historické události a portréty osobností, ale i silná aktuální filosofická či sociální témata. Po producentské stránce se většina projektů prezentovala dobře promyšlenou strategií vývoje, který Rada v kontextu dokumentárního filmu vnímá jako integrální součást výroby díla. I proto nakonec dostaly přednost ty projekty, ze kterých si Rada mohla udělat představu o struktuře připravovaného filmu jak po stránce formální, tak tematické. Podpořené projekty také patří k těm, které jsou již v této fázi realizované v mezinárodní koprodukci a u kterých Rada pozitivně hodnotí jejich potenciál reprezentovat českou kinematografii v zahraničí.

Hodnocení
Výsledky rozhodování