Výsledky rozhodování Rady - Krátkometrážní hraný film, experimentální film, celovečerní hraný film

2016-2-5-18 Krátkometrážní hraný film s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 3 000 000 Kč, osm žádostí s požadovanou alokací 5 495 615 Kč.

Na rozdíl od minulé výzvy z roku 2015, která byla společná pro krátkometrážní a experimentální film, Rada tuto výzvu rozdělila a vyhlásila dvě samostatné výzvy. Finanční alokace tak byla navýšena z 3 000 000 na celkových 5 000 000Kč pro obě výzvy.

Tato změna odráží snahu o podporu krátkometrážního filmu, kterou Rada dlouhodobě vnímá jako velmi zásadní. Krátkometrážní film je důležitý jak pro začínající tvůrce a jejich referenční filmy, tak pro zkušené filmaře, kteří mohou na krátkém formátu vyzkoušet žánry a témata, která by u celovečerní metráže byla velmi složitě realizovatelná.

Společné posuzování krátkometrážních a experimentálních filmů se ukázalo jako velmi komplikované zejména kvůli výrazně odlišným parametrům obou filmových forem.

Rada se shodla na tom, že hlavním cílem podpory krátkometrážních filmů v této výzvě je podpora snímků, které fungují samostatně jako svébytné dílo a jejichž tvůrci mají jasnou představu o důvodu vzniku a způsobu exploatace. Toto se podařilo naplnit pěti projektům, které se dostaly nad hranici 60 bodů, avšak vzhledem k alokaci finančních prostředků ve výzvě Rada podpořila pouze čtyři z nich.

Za většinou podpořených projektů stojí zkušení producenti, kteří pracují jak s debutanty nebo začínajícími tvůrci, tak s již renomovanými režiséry.Vzhledem k dlouhodobému záměru Rady podporovat projekty adekvátními částkami byly finanční prostředky rozděleny dle požadavků žadatelů.

Výsledky rozhodování
Hodnocení

2016-2-7-20 Celovečerní hraný film - debut (režisér do 35 let)

Rada ve výzvě na výrobu celovečerního hraného filmu – debut (režisér do 35 let) obdržela pět žádostí s celkovou požadovanou alokací 13,9 milionu. Ve výzvě bylo alokováno 10 milionů.

Výzva na výrobu celovečerního hraného filmu pro debutanty dává možnost začínajícím tvůrcům soutěžit se svými projekty mezi sebou, ale požadavky Rady na autorskou a producentskou přípravu jsou stejné jako u ostatních výzev.

Proto Rada na základě výsledků minulé výzvy z roku 2015, kdy nebyla spokojena s autorskou ani producentskou přípravou projektů, zařadila do Krátkodobé koncepce na rok 2016 samostatnou výzvu na kompletní vývoj pro debutanty s alokací 3 miliony a také zdvojnásobila alokaci ve výzvě na literární přípravu, aby měli i debutující tvůrci šanci na co nejlepší vyvinutí svých projektů a do výzvy na výrobu se pak dostávaly pouze dobře připravené projekty.

V této výzvě se sešlo pět projektů, z nichž jeden již byl Radou v přechozích výzvách podpořen (Chvilky) a tři, které v předchozích výzvách neuspěly (Sněží!, Promlčeno, Do větru).

Rada se shodla na tom, že většina projektů je producentsky dobře připravena (za podpořenými projekty stojí renomovaní producenti), projekty však mají problém s autorskou částí, nehotovými a nepropracovanými scénáři. Často je zřejmé z dramaturgických koncepcí, že místo intenzivní spolupráce autora a dramaturga jde pouze o nepravidelné konzultace, rady od ostatních spolupracovníků nebo jen ex-post zhodnocení dramaturgem.

Některé projekty byly již v pokročilé fázi produkce, což Rada vnímá u debutantů jako velmi riskantní.

Rada se nakonec rozhodla podpořit dva projekty. Nejlépe připravený projekt ve výzvě, Chvilky Beaty Parkanové, který jako jediný kompletně naplnil očekávání Rady a cíle výzvy, a přes dílčí nedostatky pak projekt Kristiny Nedvědové Sněží!

Vzhledem k dlouhodobému záměru Rady podporovat projekty adekvátními částkami byly finanční prostředky rozděleny dle požadavků žadatelů.

Výsledky rozhodování
Hodnocení

2016-2-6-19 Experimentální film s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 2 000 000 Kč, šest žádostí s požadovanou alokací 2 924 000 Kč.

Na rozdíl od roku 2015, kdy byla vyhlášena společná výzva pro experimentální i krátkometrážní film, se Rada rozhodla v tomto roce výzvu rozdělit do dvou - pro experimentální a krátkometrážní snímky. Změna reflektuje zejména komplikované hodnocení velmi odlišných snímků a také snahu o výraznější a cílenější podporu experimentálního filmu, mimo jiné i navýšenou alokací. V původní společné výzvě bylo alokováno 3 000 000 Kč, aktuálně je alokováno na experiment 2 000 000 a na krátkometrážní film 3 000 000Kč.

Výzva na experimentální film byla tentokrát velmi zajímavě a kvalitně obsazena a její výsledky mohou do budoucna obohatit tuzemskou i evropskou kinematografii o pestrou škálu nonkonformních snímků s jasným autorským postojem a avantgardními ambicemi. Ty mohou tvořit poutavou paralelní linii kinematografie, ale také tradičně prosakují do audiovizuálního mainstreamu, jenž je tak dynamizován.

Projekty jsou většinově nízkorozpočtové, některé se nacházejí na samé hraně dokumentu, jiné koketují s abstrakcí a čistým filmem. Většina projektů byla hodnocena Radou i experty velmi pozitivně.

Výsledky rozhodování
Hodnocení