2017-1-9-35 Literární příprava celovečerního hraného nebo animovaného filmu

Do výzvy Literární příprava celovečerního hraného nebo animovaného filmu s alokací 1,5 mil. korun se přihlásilo 24 projektů s celkovou požadovanou výší podpory 3 522 560 korun. Je tedy zřejmé, že v možnostech Rady bylo podpořit necelou polovinu projektů. Mezi žadateli byli zkušení scenáristé i začínající tvůrci, často studenti či čerství absolventi filmových škol, jimž by případná podpora pomohla v profesionálních začátcích. Žádosti pokrývaly široké spektrum témat a žánrů, opět byla hojně zastoupena nedávná historie, objevovala se celá řada žánrových snímků aspirujících na široký divácký ohlas i projekty, které svou intimní autorskou výpovědí cílí spíše na menšinového či festivalového diváka. Úroveň připravenosti jednotlivých projektů silně kolísala, a přestože se může zdát, že v daném případě není stav rozpracovanosti klíčový, Rada se při tak vysoké konkurenci musela řídit i tím, jak jsou projekty promyšlené a jak zřetelná je tvůrčí vize autorů. Radu těší, že drtivá většina žádostí přišla od samotných tvůrců bez angažmá producenta, čím se naplňuje základní poslání výzvy, totiž poskytnout scenáristům prostor a prostředky pro svobodné vytvoření první verze scénáře.

Hodnocení
Výsledky rozhodování