Výsledky rozhodování Rady - minoritní koprodukce, vývoj literární příprava

2015-2-8-28 Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film (s minoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech)


Do výzvy na podporu minoritních koprodukcí se přihlásilo 14 projektů. 2 animované, 4 dokumentární a 8 hraných. Pouze jeden projekt již byl podpořen ve vývoji (Učitelka). Celkový požadavek na financování všech projektů byl více než 31 mil. Kč a Rada měla v této výzvě k dispozici 15,5 mil. Kč

Rada konstatovala, že většina projektů měla velmi vysokou uměleckou úroveň, byly velmi dobře připraveny a zafinancovány.

Rada ve svém rozhodování přihlížela k umělecké kvalitě jednotlivých projektů, mezinárodní srozumitelnosti, distribučnímu potenciálu a stavu financování. Dále se zaměřovala na přínos pro českou kinematografii a to zejména na účast českých tvůrců a firem nebo využití českých lokací. Důležitým faktorem při rozhodování byly státy, se kterými je koprodukce realizována a jejich budoucí koprodukční potenciál. Rada žádný z těchto aspektů výrazně neupřednostňovala, ale posuzovala každý projekt jednotlivě s ohledem na všechny tyto parametry.. Rada nepodpořila projekty, kde by finanční podpora Fondu byla prvním zajištěným zdrojem financování.

Rada zvažovala adekvátnost výše podpory a většině projektů přidělila požadovanou částku, pouze u dvou projektů došlo ke snížení, které by však nijak nemělo ohrozit financování projektů

Hodnocení
Výsledky rozhodování

 

2015-1-6-29 Literární příprava – vytvoření literárního scénáře pro celovečerní hraný film

Výzva na literární přípravu celovečerního filmu byla v souladu s podmínkami a prioritami výzvy určena na vytvoření první verze scénáře, předkládané projekty jsou ve fázi rozšířeného námětu.

Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 1 500 000 Kč, 18 platných žádostí. Z toho žádalo deset autorů a osm producentů, přičemž v některých případech žádal producent zároveň v roli autora.

Co do témat výzva odráží snahu reflektovat současnost a její problémy od drog až po postavení člověka v systému matrixu velkých firem. Mladé scenáristy zajímá sci-fi a možnost jeho realizace v domácích podmínkách, objevily se historické látky i pohádka.
V naprosté většině převažovali začínající autoři a to i zcela bez zkušenosti se scenáristickou tvorbou či většinou se zkušenostmi v jiné audiovizuální sféře. To se projevilo i na celkové úrovni této výzvy.
Rada si je vědoma, že se jedná o výzvu na vytvoření první verze scénáře, kterou následně čeká dlouhý a důkladný vývoj s dramaturgem a producentem, nicméně až na několik výjimek, většinou od profesionálních autorů, byly žádosti nepropracované, málo promyšlené, bez tahu na deklarovanou úroveň scénáře či žánru. Jakoby autoři chtěli přeskočit některé fáze promýšlení struktury, zápletky či postav, tedy postupné práce na scénáři, a směřovali přímo ke kompletnímu vývoji.

V intencích výzvy se Rada rozhodla podpořit dvanáct projektů, které v sobě mají určitý potenciál, tak, aby vedle zkušených profesionálů dala možnost projevit talent i začínajícím autorům.

Hodnocení
Výsledky rozhodování