Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie ze dne 20.března 2014 – navýšení distribuce a výroba

Vyjádření Rady Fondu k dofinancování projektů podpořených v roce 2013

Rada Fondu ve své krátkodobé koncepci deklarovala vůli k dofinancování projektů z výzvy 2013-3-1-7, podkategorie C (alternativní kinodistribuce) a z výzvy 2013-2-2-4 na podporu výroby dokumentárních filmů. Kancelář Fondu oslovila zainteresované příjemce podpory a Rada na svém zasedání dne 20. března 2014 rozhodla o navýšení podpory.

Celkem se sešly 3 žádosti o navýšení ve výzvě alternativní distribuce a 17 žádostí o navýšení ve výzvě na výrobu dokumentárních filmů. Rada se rozhodla vyhovět žádostem o navýšení, a to v požadované výši, všem žadatelům s výjimkou společností Institut dokumentárního filmu, Negativ s.r.o. a První veřejnoprávní s.r.o. Jejich žádosti bohužel přesáhly finanční možnosti Fondu kinematografie a schváleny být nemohly (Rada podle nové legislativy rozhoduje o žádostech o změnu projektu pouze ano či ne, nemůže sama o své vůli změnit požadavek příjemce podpory). Žadatelé budou informováni o nové možnosti podání žádosti o navýšení.

Výzva 2013-3-1-7 - Podpora distribuce českých filmů, podpora distribučních projektů nebo projektů alternativní distribuce - navýšení

Výzva 2013-2-2-4 - Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film - navýšení