2017-6-1-8 Neperiodické publikace vydané v roce 2017-2018

V letošním roce byl o výzvu na neperiodické publikace relativně nízký zájem. Kanceláři Fondu bylo doručeno pouze 7 žádostí od šesti žadatelů. Jednou z priorit výzvy a smyslem podpory je přitom skloubení akademické kvality a čtenářské atraktivity, což splnilo jen minimum projektů. Problémem je rovněž nedostatek projektů profilových monografií z dějin i současné české kinematografie.

Podpořeny byly plnou částkou 4 projekty, z nich jedna monografie evropského/hollywoodského tvůrce (Paul Verhoeven), komentovaný scénář Jiřího Brdečky (Tajemný hrad v Karpatech), přehledová monografie (dějiny NFA) a publikace soustředící se na současné metody v dokumentárním filmu.

Hůře bodované a nepodpořené projekty postrádaly buď profesionální autorskou bázi nebo redakční a distribuční strategii odpovídající zvolenému tématu.Vzhledem k nedostatku kvalitních projektů nebyla alokovaná částka plně vyčerpána.

Hodnocení
Výsledky rozhodování