Výsledky rozhodování Rady - podpora distribuce zahraničních filmů, literární příprava

2016-3-3-13 Podpora distribuce zahraničních filmů

Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 1 000 000 Kč, 14 platných žádostí. Jedním z cílů výzvy je podpořit distribuci i mimoevropských filmů, které oproti těm evropským nemají nárok na podporu z evropských programů. V této výzvě byla drtivá většina projektů právě ze zemí mimo Evropu. Žadatelé mohou i nadále žádat o podporu v maximální výši 150 000 Kč.

V této výzvě se sešly výhradně žádosti od distributorů a přes hranici šedesáti bodů, potřebných k získání podpory, se dostalo hned 12 projektů.
Ve výzvě se tak objevily jak projekty distribuce filmů od nejvýraznějších představitelů autorského filmu (Todd Haynes, Jim Jarmusch nebo Xavier Dolan), tak řada filmů, jejichž autoři jsou zatím spíše příslibem pro budoucnost autorského filmu. Ve výběru byl pouze jediný zahraniční dokumentární film (Hitchcock – Truffaut). Všechny projekty byly primárně určené k distribuci v kinech. Rada se rozhodla podpořit především ty projekty, které co nejvíce přispívají k diverzifikaci programu českých kin a pomáhají udržovat kontakt českého filmového prostředí s umělecky nejhodnotnější současnou světovou produkcí.

Rada nakonec díky alokaci mohla podpořit pouze sedm nejlepších projektů.

Hodnocení
Výsledky rozhodování

2016-1-4-14 Literární příprava - vytvoření 1. verze literárního scénáře pro celovečerní hraný a celovečerní animovaný film

Ve výzvě na literární vývoj se sešlo třicet čtyři projektů, což je téměř dvojnásobný počet než v minulé výzvě. V naprosté většině podali žádost sami autoři (pouze osm producentů), většinou proto, že chtějí oslovit vhodného producenta až po napsání první verze scénáře. Obdobná situace je i ve spolupráci s dramaturgem. Někteří autoři přicházejí již nyní s konkrétním dramaturgem a jasnou představou spolupráce, jiní ho osloví až v pokročilejší fázi psaní. Naplňuje se tak původní idea této výzvy dát autorovi možnost svobodněji tvořit a v této fázi si tak rozhodovat sám o dalším směřování svého díla.

Výzva ukázala, že vedle známých autorů se razantně hlásí o slovo nastupující filmařská generace, která se ve svých komediích a dramatech ze současnosti snaží zachytit složitost vztahů a charakterů. Je nasnadě, že řada žádostí svědčí o nezralosti autorů, kteří se opírají více o formální prostředky než o o hlubší proniknutí do tématu. Na druhé straně se nebojí mezních témat jako jsou svět handicapovaných či sex coby obraz vyprázdnění vztahů a morálky. Ve výzvě se objevily pouze tři žádosti věnované rodinnému filmu či zaměřené na dětského diváka (z toho jeden čistě animovaný film).

Větší ambice ve smyslu ponoru do látky či hledání vlastního tvůrčího uchopení tématu lze vyčíst ze žádostí, které přicházejí s historickými látkami se silným přesahem do současnosti. Jedná se o postavy nesoucí obraz zlomového dějinného údobí jako Anežka Přemyslovna, Karel Sabina či komunistické perzekuce našeho hokejového týmu.
Vedle mladých či zkušených autorů sebrali odvahu i zralí debutanti oplývající entuziasmem a hlubokým zanícením pro svá témata.

V rámci alokovaných 1,5 milionů korun Rada podpořila 15 žádostí, což byl maximální možný počet, přičemž snížila podporu zejména posledně umístěným projektům. Je třeba upozornit, že u některých žádostí mířil obsah i rozpočet do kompletního vývoje.

Je zřejmé, že výzva Literární příprava - 1. verze literárního scénáře pro celovečerní hraný a celovečerní animovaný film začíná plnit svou úlohu. Určující není počet žádostí, ale různorodost témat a spektrum autorů a zvyšující se kvalita podaných žádostí. Rada by chtěla zdůraznit, že i když se jedná o výzvu na úplný začátek procesu realizace filmu, je důležitá úroveň zpracování a promyšlenosti látky, neboť se tak zvyšuje možnost uspět ve stále náročnější konkurenci, jak o tom ostatně svědčí i tato výzva. Doufejme, že toto vše přispěje

Hodnocení
Výsledky rozhodování