Výsledky rozhodování Rady - Podpora distribučních projektů a podpora práce s publikem

2015-3-4-19 Podpora distribučních projektů a podpora práce s publikem

Primárním záměrem Rady v této výzvě byla snaha o podpoření projektů, které dlouhodobě pracují s diváky a uvádějí do kin a mimo ně zajímavé projekty, které mají v klasické kinodistribuci složité podmínky a z důvodu velké nabídky audiovizuálního obsahu také složitou cestu k divákovi. Tato výzva je spojením loňských výzev na podporu distribučních projektů a projektů alternativní distribuce, rozdíly mezi těmito dvěma výzvami byly pro žadatele nejasné a některé projekty měly problém se zařazením do adekvátní výzvy. Letošní výzva tedy spojila alternativní distribuci, distribuční projekty a přidala práci s publikem. Proto se ve výzvě sešlo různorodé spektrum projektů od klasických distribučních projektů (Projekt 100 – 2015, Česká radost v českých kinech), projektů s promítáním mimo kina (Dělám kino, KineDok), specifické filmové portály a videotéky (Doc Alliance Film, Aniont, Aport) až po distribuční projekty postavené sice na distribuci několika filmů sloužících však především k akcentaci jednoho ústředního filmu  (ZOO – otevřené projekce, Pustit vodu) nebo projekt nové distribuční značky Cyklus Citrus.

Řada projektů, které se přihlásily do této výzvy, byla v minulých letech Fondem podpořena. Rada však v případě některých z nich měla výhrady k předkládaným žádostem, neboť obsahovaly jen sporadicky vyhodnocení dopadů svých projektů na diváky.

Rada se také věnovala tématu dlouhodobého fungování předkládaných projektů a to hlavně tam, kde jsou hlavním zdrojem příjmů dotace z veřejných prostředků. Při svém rozhodování zvažovala, kde je dlouhodobá udržitelnost závislá na veřejných prostředcích odůvodnitelná jedinečností projektu a jeho přínosem.

V neposlední řadě se Rada věnovala přínosu těchto projektů a jejich dopadu na diváka. Nakonec se rozhodla upřednostnit a vyššími částkami podpořit ty projekty, které nejsou zaměřeny na konkrétní filmy, ale nabízí možnost šíření většího množství titulů a zároveň mají v dlouhodobé perspektivě větší šanci na udržení projektu, neboť jejich zdroje financování jsou diverzifikované.

 

Hodnocení

Výsledky rozhodování