Výsledky rozhodování Rady - Podpora minoritních koprodukcí

2016-2-10-34 Podpora minoritních koprodukcí - ( s minoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech)

Do výzvy na podporu minoritních koprodukcí se přihlásilo 29 projektů. Mezi nimi bylo mimo jiné 10 projektů se slovenským, 6 s rumunským, 3 s polským, 2 s francouzským majoritním koproducentem a 2 projekty s majoritním koproducentem ze Spojených států. Žadatelé požadovali podporu v souhrnné výši přes 99 milionů korun. Celková alokace ve výzvě však byla i po navýšení o 9 milionů z prostředků, které nebyly vyčerpány z Krátkodobé koncepce 2016, pouze 29 milionů korun.

Rozhodujícími hledisky při posuzování projektů bylo, do jaké míry nabídnou koprodukce zkušenosti českým tvůrcům a zároveň jak budou pomáhat vytvoření dobrého jména české kinematografie v zahraničí.

Těmito hledisky se Rada také řídila při rozhodování o výši podpory. Většině projektů s výjimkou nejlépe bodovaného projektu Ostrým nožom udělila menší než požadované částky. Dotace byly snižovány tak, aby nebyla ohrožena možnost vzniku snímků, případně bylo umožněno vytvoření koprodukčního podílu podle standardů mezinárodních koprodukcí. Rada také snižovala dotace snímkům, jejichž rozpočty byly z jejího pohledu neadekvátně vysoké. Polsko-českému projektu Milost byla částka snížena o 1,5 milionu korun, přesto se stále jednalo o nejvyšší přidělenou podporu ve výzvě. O více než 2,5 milionu korun oproti požadavku byla snížena také podpora připravovanému snímku Tlumočník, u kterého však Rada vnímala nepřesnosti a mírné nadhodnocení v rozpočtu, které se projevily i v nižším bodovém hodnocení tohoto kritéria. Výrazně snížena byla také podpora projektu FUGA, který se však umístil jako poslední z projektů pro podporu a obdržel tak zbytek dostupné alokace.

Do výzvy se hlásil větší počet projektů než v minulosti, které také žádaly o vyšší částky. Rada ovšem musí konstatovat, že řada z projektů jsou umělé konstrukty, kde jsou například pouze využity české lokace a chybí v nich výraznější české tvůrčí zapojení. Takové projekty jsou vhodné pouze pro podporu z programu filmových pobídek. Cílem výzvy není podporovat zakázkové projekty, ke kterým se česká strana připojí pouze z důvodu, aby projekt dosáhl na českou podporu kinematografie. Rada hodnotí i to, zda projekty vznikají jako přirozená koprodukce, zda producenti navazují na předcházející spolupráci, anebo jsou projekty naopak základem pro vznik nových vztahů. Pozitivně hodnotí také vyšší koprodukční podíl a výši vlastního vkladu na české straně, které umožní českému koproducentovi více se podílet na tvůrčí složce filmu.

V minulosti také Rada uplatňovala kritérium potenciálního úspěchu budoucího snímku na festivalech, případně jeho fungování jako diváckého filmu. Obě tyto varianty by mohly pomoci zvýšit povědomí o české kinematografii. Ukázalo se ale, že tento efekt je často minimální, neboť česká účast na řadě projektů zapadne a film je v zahraničí vnímán pouze jako národní film majoritního koproducenta. Proto v této i budoucích výzvách hodlá rozhodovat výrazněji podle kritéria viditelnosti české účasti na projektu.

Výsledky rozhodování
Hodnocení