2017-5-2-25 Propagace dobrého jména české kinematografie a přehlídky českých filmů v zahraničí

Do výzvy kancelář zaregistrovala celkem 12 projektů. Většina z nich se přihlásila opakovaně. Poprvé se mezi nimi na vyžádání Rady objevil projekt na Podporu kandidáta za českou republiku na cenu Oscar od české filmové a televizní akademie. Rada se letos i vzhledem k vybranému filmu, který byl v mezinárodní premiéře úspěšně uveden v New Yorku, rozhodla podporu tomuto projektu výrazně navýšit.

I přesto, že výzva je zaměřena i na přehlídky a festivaly českých filmů v zahraničí, rozhodla se ani jeden z projektů tohoto typu nepodpořit. U pařížské přehlídky to bylo s ohledem na nevyjasněnou podporu dalších institucí. U amerického projektu pak bylo nejproblematičtější, že o podporu na jeden festival figurovaly dvě žádosti dvou různých subjektů. Rada se domnívá, že je nutné, aby byl tento segment propagace českého filmu řešen systematičtěji v kooperaci s dalšími institucemi, jako jsou česká centra.

Rada také pozitivně hodnotila dvě další národní filmové ceny, které pomáhají propagovat hodnotnější část české kinematografie. Nakonec byla podpořena přesně polovina z přihlášených projektů.

Hodnocení
Výsledky rozhodování