Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie 18.-19. února 2015

2015-5-1-1 Podpora účasti českých filmů na mezinárodních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny

Rada Státního fondu obdržela do výzvy 2015-5-1-1 Podpora účasti českých filmů na mezinárodních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny žádost společnosti Endorfilm na účast koprodukčního snímku Koza v sekci Forum na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinale. Projekt byl ohodnocen kladně a byla mu přidělena podpora ve výši 150 000 Kč.

Výsledky rozhodování výzva 2015-5-1-1

2014-1-6-30 Literární příprava - vytvoření literárního scénáře pro celovečerní hraný film

Rada Státního fondu obdržela do výzvy 2014-1-6-30 Literární příprava - vytvoření literárního scénáře pro celovečerní hraný film 26 žádostí. Žadateli byli jak samotní scenáristé, tak producenti budoucích filmů. V rámci rozhodování byla žadatelům umožněna osobní prezentace projektů.

Rada se řídila prioritami výzvy a to zejména podporou projektů s žánrovou, tematickou a stylovou pestrostí filmových námětů určených do kin.

Po diskusi se Rada rozhodla podpořit 13 projektů, z toho 5 nejlepších projektů částkou 150 000 Kč, 6 projektů částkou 100 000 Kč a dva projekty částkou 75 000 Kč.

Mezi podpořenými projekty nalezneme jak projekty zkušených scenáristů a režisérů (Legionáři Petra Nikolaeva, Hašek píše Švejka Roberta Sedláčka, Útěky a hranice Kristiána Sudy), tak projekty začínajících a debutujících tvůrců (Život ve dne, život v noci Luice Kajánkové, Poslední závod Tomáše Hodana, Kavky Petra Pýchy).

Rada konstatovala, že projekty byly velmi dobře připraveny a většina z nich splňovala priority výzvy.

Výsledky rozhodování výzva 2014-1-6-30

2014-9-1-31 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Omlouváme se, ale výsledky rozhodování ve výzvě Festivaly obsahovaly administrativní chybu a Rada bude muset výsledky znovu schválit na své mimořádné schůzi 6.3.2015.