Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie - 2.-4. září 2014

Výzva 2014-3-2-15 Podpora distribučních projektů realizovaných od 1. září 2014 do 30. září 2015

Rada Fondu se shodla, že všechny tři projekty, které o podporu Fondu v této výzvě požádaly, jsou velmi zajímavé a dosahují vysoké úrovně. Rozhodla se tedy podpořit všechny tři projekty, a to v plné výši požadavků.

Projekty Česká radost v českých kinech a Současný slovenský film již Fond kinematografie podpořil v předchozích letech, nový projekt Dělám kino podporuje Rada poprvé a výsledky projektu budou rozhodující pro další možnou podporu v budoucnosti.

Rozhodnutí distribuční projekty

Výzva 2014-2-5-13 Celovečerní hraný film - debut (režisér do 35 let) s českou finanční účastí od 50% financování celkových výrobních nákladů

Na historicky první výzvě na podporu debutů režisérů do 35 let se sešlo celkem osm projektů. Rada konstatovala, že většina projektů je velmi zajímavých. Některé nicméně nejsou ve stádiu, které by umožňovalo podporu ve výrobě.

Nad 60 bodů bylo hodnoceno celkem 5 projektů. Podpořeny byly celkem 4 projekty s nejvyšším hodnocením. Z toho první tři plnou částkou. Pátý projekt nebyl podpořen z důvodu nedostatku finanční prostředků.

Rada Fondu tímto rozhodnutím potvrzuje svou dlouhodobou snahu podpořit do výroby filmů méně projektů vyššími částkami, které projektu skutečně pomohou k rychlejšímu a profesionálnějšímu vzniku. 

Rozhodnutí celovečerní hraný film - debut

Výzva 2014-2-6-14 Krátkometrážní hraný film a experimentální film s českou finanční účastí od 50% financování celkových výrobních nákladů

Podobně jako je tomu u řady zahraničních fondů, rozhodla se Rada fondu začít systematičtěji podporovat také experimentální film a krátkometrážní hranou tvorbu. Již počet žádostí – celkem devatenáct  - ukázal, že tento krok byl smysluplný. Rada konstatoval, že většina projektů experimentálních filmů, které o podporu žádají, je velmi kvalitní a hodná podpory. Výrazně slabší byly žádosti na podporu krátkých hraných filmů.

Vzhledem k produkčním specifikům experimentálního filmu se rozhodla v tomto případě jít cestou podpory více projektů i nižšími částkami.  Podpořeno bylo celkem jedenáct projektů experimentálních filmů. Ve dvou případech (Na zdi, Sunrise) se jedná a experimentální animované filmy, ve dvou případech o projekty abstraktního strukturálního filmu (Film nesmrtelný, Návrat dinosaurů). Podpořen byl také multidruhový projekt (GOLEM Cube), dva hrané filmy (Karel, já a ty, Kino Effenberger/Tlučte hrbaté) a čtyři projekty s prvky dokumentárního filmu (Skryté rytmy průmyslové výroby, Umírání pro začátečníky, Slídění, Dopisy otci).

Rozhodnutí krátkometrážní a experimentální film