Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie 27.-29. ledna 2015

2014-3-6-27 Podpora kinodistribuce českých filmů
 
Rada obdržela v této výzvě 8 žádostí, z nichž 6 již bylo v předchozích letech Fondem podpořeno v okruhu výroba českého kinematografického díla. 4 projekty oficiální premiéra v kinech čeká, 4 jsou již v distribuci. Ve výzvě byly alokovány 2 mil. Kč.
 
Rada dlouhodobě deklaruje, že pro zlepšení distribuční strategie je vhodné mít rozhodnutí o podpoře distribuce ještě před premiérou filmu, bohužel termíny výzev toto ne vždy umožňují. Rada k tomu, v jaké fázi se projekt nachází, tudíž zásadně nepřihlížela. Rada vnímá podporu v průběhu distribuce jako vyjádření důvěry žadatelskému projektu i přesto, že se distribuční strategie nemusí s dalšími financemi výrazně změnit.
 
Z 8 projektů se po diskusi rozhodla Rada podpořit pouze 6 projektů, z nichž všechny dosáhly na více než 70 bodů.
 
Rada nepodpořila projekt Kamenný most – režisérská verze, kde jedním z důvodu byla strategie Rady primárně podporovat nové projekty a ty se snažit co nejlépe dostat k divákům kin. Projekt Intimity Rada hodnotila velmi nízko v umělecké a dramaturgické kvalitě a v přínosu pro českou a evropskou kinematografii.
 
Výsledky rozhodování 2014-3-6-27 Podpora kinodistribuce českých filmů
 
2014-1-4-28 Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla
 
Rada obdržela v této výzvě 32 projektů.
 
V této výzvě Rada pokračuje ve strategii podporovat projekty v různých fázích vývoje, výroby a distribuce pokud projekt splňuje nároky Rady, přihlížela ke koprodukčnímu potenciálu projektů, reálným možnost zafinancování a žánrové, tematické a stylové pestrosti.
 
Ve výzvě bylo alokováno 5 mil. Kč. Ze 32 projektů podpořila Rada 12. Přitom nad hranici 60 bodů se dostalo 17 projektů. I zde se Rada rozhodla snížit přidělené částky, ale ne v takové míře jako u vývoje celovečerního dokumentárního filmu, neboť vývoj hraného filmů vyžaduje náročnější přípravu a aktivitu směrem k zajištění financování, tudíž Rada nejúspěšnějším projektům snižovala částky velmi opatrně s přihlédnutím ke stavu a požadavkům projektu.
 
Rada v této výzvě podpořila 1 projekt již dříve podpořený na literární přípravu (Modelář) i projekty, které v předchozích výzvách na podporu vývoje hraných film neúspěšně žádaly (Amerikánka, Gaston). Tyto projekty neobdržely dotaci z důvodu nedostatečné alokace peněz v předchozích výzvách, ale zároveň došlo v žádostech k posunům na straně zajištění potenciálních koproducentů a tedy větší šance na realizování projektu. Mezi novými podpořenými projekty se také objevila pohádka Sedminohý Lukáš a kompletně dramaturgicky přepracovaný Jan Žižka Psanec.
 
Výsledky rozhodování 2014-1-4-28 Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla
 
2014-1-5-29 Kompletní vývoj celovečerního dokumentárního českého kinematografického díla
 
Rada obdržela v této výzvě celkem 18 projektů. Rada se při rozhodování snažila maximálně akcentovat kinematografické hledisko projektů a to jak v klasické kinodistribuci, tak distribuci festivalové. Přihlížela k potenciálu projektů v zahraničí, jak také deklarovala v prioritě výzvy.
 
Ve výzvě bylo alokováno 1,5 mil. Kč. Nad hranici 60 bodů se dostalo 10 projektů, z nichž pouze prvních 7 obdrželo podporu.
 
Rada dlouhodobě deklaruje záměr podporovat méně projektů vyššími částkami, ale v této výzvě, která slouží jako odrazový můstek pro hledání dalších finančních prostředků a k přípravě projektů do výroby, se rozhodla přidělené částky oproti požadovaným mírně snížit a podpořit tak více projektů. Rada se domnívá, že vývoj dokumentárního filmu není tak finančně náročný jako u hraného a tudíž i nižší částky splní svůj účel a umožní většímu pročtu kvalitních projektů vstup do výroby.
 

Výsledky rozhodování 2014-1-5-29 Kompletní vývoj celovečerního dokumentárního českého kinematografického díla