Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie 5.-6. listopadu 2014

Digitalizace kin

O podporu na digitalizaci kin se přihlásilo celkem sedm projektů. Ve čtyřech případech se jednalo o modernizaci klasických, jednosálových, dosud nedigitálních kin (Úpice, Moravská Beroun, Bor, Polná). Ve dvou případech vznikají dvě nová kina (Praha-Uhříněves, Parbubice) a v posledním případě projekt směřuje k obnově digitální technologie a zároveň digitalizaci letního kina (Klatovy).

Rada fondu konstatovala vysokou kvalitu všech projektů, a to vč. kategorie technické specifikace a adekvátnosti rozpočtu. Ocenila ochotu majitelů objektů v menších obcích investovat do digitalizace kin, a tím fakticky tato kina zachránit před zánikem, a také odvahu vybudovat nový provoz kina a rozšířit tak kulturní vyžití v dané lokalitě. V případě projektu digitalizace klatovských kin došlo poprvé v historii Fondu k situaci, že Rada Fondu podpořila modernizaci technologie již digitalizovaného kina. Podstatnou okolností související s tímto rozhodnutím je skutečnost, že starší technologie bude využita pro digitalizaci lokálně významného letního kina, a také to, že technologie nová již vykazuje výrazně vyšší živostnost .

Projekty digitalizace kin v Úpici, Moravském Berouně a Polné získaly vyšší podporu, než tomu bylo v předchozích letech. Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že žadatelé mají velmi limitované možnosti dalšího financování projektu.

Rozhodnutí digitalizace kin 2014-4-1-19

Distribuce zahraničních filmů

O podporu distribuce zahraničních filmů požádalo celkem 8 celovečerních filmů. Rada Fondu se s projekty a jednotlivými filmy seznámila a shodla se na vysoké úrovni jednotlivých distribučních projektů i audiovizuálních obsahů. Ocenila také diverzitu zemí původu (nebo koprodukčních vstupů), včetně těch, které nebyly v posledních letech v české kinodistribuci obvykle zastoupené (Argentina, Rumunsko, Maďarsko, Kanada, Irán, americká nezávislá tvorba, Francie, Španělsko, Německo, Slovensko).

Rozhodnutí distribuce zahraničních filmů 2014-3-4-18