Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie 6.-8. ledna 2015

 
 
2014-5-1-17 Podpora účasti českých filmů na mezinárodních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny
 
Rada projednala jednu žádost v okruhu Propagace českého kinematografického díla, které se sešly v rámci průběžné výzvy 2014-5-1-17 účast českých filmů na mezinárodních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny.
 
Rada dlouhodobě podporuje účast českých filmů na významných mezinárodních akcích. Tyto události výrazným způsobem propagují českou kinematografii v zahraniční. V rámci tohoto směřování se Rada rozhodla podpořit v této výzvě také účast filmu Cukr Blog (rež. Andrea Culková, prod. Golden Down) na akcích CPHDox v Kodani a festivalu IDFA Amsterdam. Z důvodů nedostatku finančních projektů ve stávající výzvě byl projekt podpořen symbolickou jednou korunou s tím, že navýšen bude z rezervy roku 2015.
 
Rozhodnutí podpora účasti českých filmů na festivalech
 
2014-5-2-25 Podpora celoroční činnosti institucí působících v oblasti kinematografie v letech 2015 a 2016 (dvouletý grant)
 
 Rada Fondu se seznámila s žádostmi ve výzvě 2014-5-2-25 celoroční činnost institucí. V této výzvě se poprvé rozhodla podpořit činnost institucí formou dvouletých grantů, které by do budoucna měly zkušeným subjektům zajistit větší jistotu a stabilitu v jejich činnosti.
 
Ve výzvě se sešly celkem 4 žádosti institucí, z nichž 2 obdržely podporu na celoroční činnost již v minulých letech (Institut dokumentárního filmu, České filmové centrum). Projekt Celoroční činnost JSAF 2015/2016 není také zcela novým projektem, došlo pouze ke sloučení více projektů, které byly v minulosti podporovány v různých okruzích. Projekt Czech Film Commission v minulosti SFK nepodporoval, Rada však považuje tuto činnost velmi důležitou pro další rozvoj české kinematografie.
Rada došla k názoru, že všechny předložené projekty jsou velmi kvalitní a rozhodla se je podpořit. Podpora činnosti JSAF byla výrazně ponížena z důvodu, že Rada zohlednila paralelní žádost o podporu periodika Dok.revue a rozhodla se tuto činnost podpořit v okruhu Publikace. 
 
Čerpání grantů je nastaveno rovnoměrně do obou let.
 
Rozhodnutí celoroční činnost
 
2014-5-3-26 Podpora projektů sloužících k propagaci dobrého jména české kinematografie
 
V rámci výzvy 2014-5-3-26 propagace dobrého jména české kinematografie se sešlo 6 žádostí o podporu projektů, z nichž 4 SFK podporuje dlouhodobě: Ceny české kritiky, Cena Pavla Kouteckého, Český lev a Tribolit. Rada se rozhodla tyto projekty podporovat i nadále.
 
Ve výzvě se objevily i 2 nové jednorázové projekty: Klenoty české kinematografie 70let/70filmů a DigiTraining Plus. Rada se rozhodla podpořit oba nové projekty -  Klenoty české kinematografie 70let/70filmů v souvislosti s výročím 70. let FAMU a realizaci mezinárodní akce DigiTraining Plus jako propagace české kinematografie mezi zahraničními provozovateli digitálních kin.
 
Rozhodnutí dobré jméno české kinematografie
 
2014-6-3-22 Periodické publikace vydávané v letech 2015 a 2016
 
Ve výzvě 2014-6 3-22 podpora vydávání periodických publikací se Rada rozhodla podpořit všechny 3 přijaté žádosti. SFK projekty vydávání odborných filmových časopisů Cinepur, Dok.revue a Film a doba podporuje dlouhodobě z důvodu jejich kvality a tradice. Rada se již podruhé rozhodla pro podporu formou dvouletých grantů, které se osvědčily a vedly ke zvýšení stability a snížení administrativní zátěže. Rozdělení podpory v jednotlivých letech je nastaveno rovnoměrně.
 
Rozhodnutí periodické publikace
 
2014-8-3-23 Podpora filmového vzdělávání v roce 2015
 
Ve výzvě 2014-8-3-23 se sešlo celkem 7 žádostí o podporu projektů filmového vzdělávání. Z těchto projektů jsou 3 podporovány ze strany SFK dlouhodobě a 2 projekty byly poprvé podpořeny v minulé výzvě. Vzhledem ke kvalitě projektů, předložených žádostí a limitované výši prostředků se Rada se rozhodla podpořit pouze 3 dlouhodobě podporované projekty (DOC.inkubator, Jihlava Industry, MIDPOINT), 1 projekt podpořený již v loňském roce (Kameramanské dny) a 1 jednorázový projekt (Současnost a budoucnost filmového dědictví).
 
Rozhodnutí vzdělávání
 
2014-2-8-24 Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film (s českou finanční účastí od 50% financování celkových výrobních nákladů)
 
Rada na svém 31. zasedání projednala žádosti v okruhu 2014-2-8-24 celovečerní a krátkometrážní dokumentární film. Ve výzvě se sešlo celkem 32 žádostí o podporu. Rada konstatovala vysokou a vyrovnanou kvalitu podaných žádostí. V bodovém hodnocení vybrala 26 projektů jako hodných podpory (projekty získaly více než 60 bodů).
 
Z důvodu finančních limitů se Rada SFK nakonec rozhodla podpořit 13 projektů, jejichž hodnocení přesáhlo 70 bodů. První 3 projekty (Bratříček Karel, TJ Roma a Nic jako dřív) byly podpořeny v celé výši svého požadavku.
 
Podpořeny byly jak projekty významných nejen českých dokumentaristů (Bratříček Karel – r. Krystyna Krauze, Filmová lázeň - r. Miroslava Janka, Polský bůh – r. Vít Klusák a Filip Remunda, Ve dne v noci – r. Ivan Vojnár, Svět podle Daliborka – r. Vít Klusák, Zastřeleni na zámečku – r. Martin Vadas, Jiří Krejčík – r. Martin Šulík), tak i projekty nejmladší generace českých tvůrců dokumentárních filmů (TJ Roma - r. Rozálie Kohoutová a Tomáš Bojar, Nic jako dřív – Lukáš Kokeš a Klára Tasovská, Girl Power – r. Sandra Maitahová, Česká cesta – r. Martin Kohout, Nerodič – r. Jana Počtová, Kofolové děti – r. Hana Ludvíková).
 
Rozhodnutí výroba dokument