Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie 9. října 2014

Kinodistribuce českých filmů


Rada Fondu kinematografie na svém zasedání dne 9. října 2014 zhodnotila žádosti o podporu projektů distribuce českých filmů. Rada se shodla, že projekty jsou kvalitativně vyrovnané a na vysoké úrovni. V bodovém hodnocení se rozhodla podpořit všechny projekty. Konkrétní výši podpory ovlivnilo jak pořadí projektů v bodovém hodnocení, tak zohlednění celkové výše projektu, požadované částky a reálné finanční náročnosti projektu. 

Rozhodnutí kinodistribuce českých filmů 2014-3-3-16