Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie - festivaly a přehlídky konané v roce 2015

Rada Státního fondu kinematografie dne 19. února 2015 rozhodla o podporách filmových festivalů konaných v roce 2015. Výsledky byly zveřejněny 23. února 2015. Z důvodů zjištěné administrativní chyby však vzápětí Rada výsledky revokovala a 6. března 2015 na svém mimořádném zasedání schválila podporu festivalů v novém pořadí.

Rada Státního fondu kinematografie obdržela do výzvy 2014-9-1-31 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 celkem 25 projektů.  Z toho 18 projektů je dlouhodobě podporováno nebo získali podporu v minulém roce, 7 projektů bylo nových, nebo nebyly v minulém roce Radou podpořeny. V této výzvě nebyla žadatelům umožněna osobní prezentace projektu.

Rada byla při své diskusi, hodnocení a rozdělování finančních prostředků nejednotná a výsledná bodová hodnocení a zejména alokace financí jednotlivým projektům jsou výsledkem složitého kompromisu. Rada podpořila všechny projekty, které podpořila v minulém roce a v některých případech navýšila svou podporu (Febiofest, Letní filmová škola, Jeden svět). U několika projektů došlo ke snížení podpory (MFDF Jihlava, Mezinárodní festival oudoorových filmů) a nově Rada podpořila projekty Mezinárodní festival studentských filmů Písek a projekt Český a slovenský filmový festival v Austrálii a Aussie Film Fest.

Výsledky rozhodování Rady byly zveřejněny dne 23. února 2015. Vzápětí bylo zjištěno, že bodování některých projektů v některých kategoriích je vyšší, než umožňuje Statut Státního fondu kinematografie. Zveřejněné výsledky byly okamžitě po tomto zjištění staženy a veřejnost byla informována o administrativní chybě, která nastala. Dne 6. března 2015 se sešla Rada Fondu na mimořádném zasedání. Šetřením zjistila, že chyba nenastala v hlasování jednotlivých členů Rady, ale v chybném nastavení sčítacího algoritmu, a revokovala původní hlasování. Výsledky byly sečteny znovu a řádně zkontrolovány. Festivaly byly seřazeny do nového pořadí dle nového bodování.

Rada vedla diskuzi o výši podpory projektů a došla k názoru, že výše podpory zůstane u všech projektů zachována v původní výši. Toto rozhodnutí zdůvodňuje tím, že rozdíly v pořadí nejsou zásadní, a také tím, že v původním rozhodnutí brala ohled také na další aspekty, jako jsou velikost a význam festivalu, jeho tradice, výše rozpočtu a požadované podpory a v neposlední řadě také výše podpory festivalu v předchozích letech.

Výzva 2014-9-1-31 Festivaly a přehlídky konané v roce 2015