Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie z 7.-9. ledna 2014

Rada Státního fondu kinematografie na svém jednání ve dnech 7.-9. ledna 2014 rozhodla o žádostech podaných v rámci těchto výzev:

2013-1-1-1 - Literární příprava – podpora vytvoření původního scénáře pro celovečerní hraný film
Vyjádření Rady k uděleným podporám ve výzvě č. 2013-1-1-1

2013-1-2-2 - Kompletní vývoj celovečerního hraného, animovaného nebo dokumentárního českého kinematografického díla
Vyjádření Rady k uděleným podporám ve výzvě č. 2013-1-2-2