Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie z 10.–13. června 2014

NEPERIODICKÉ PUBLIKACE
Ve výzvě byly podány pouze dvě žádosti na podporu. Oba projekty byly Radou shledány jako velmi kvalitní a byly podpořeny v plné výši.

rozhodnuti neperiodické publikace 2014-6-2-7

VÝZKUM A KONFERENCE

Ve výzvě se sešly dvě žádosti na podporu. Projekt mezinárodní konference Inedits získal podporu ve výši 200 tisíc korun. Výzkumný projekt P. Buňaty je podle názoru Rady přínosný. Rada však projevila pochybnosti o realizační strategii projektu, neboť stádium propracovanosti tématu bohužel neumožňuje projekt dokončit v době autorem stanovené. Z tohoto důvodu projekt nebyl podpořen.

rozhodnutí konference a výzkum 2014-6-1-6

FILMOVÁ VÝCHOVA

Výzva v okruhu filmové výchovy byla vyhlášena historicky poprvé. Sešlo se celkem šest projektů, z nichž jeden (Sportfilm do škol) nesplňoval priority výzvy. Rada porovnala kvalitu zbývajících pěti projektů a shledala všechny podpory hodné. Projekt Filmohraní v Muzeu Karla Zemana byl podpořen nižší částkou, protože jako jediný měl ryze lokální charakter.

rozhodnutí filmová výchova 2014-8-2-8

DOKUMENTÁRNÍ FILM

Ve výzvě na podporu výroby dokumentárních filmů se sešlo celkem 23 žádostí. Rada se shodla, že 15 projektů vykazuje vysokou úroveň a měly by být podpořeny. Z důvodů nedostatku financí však mohla být podpořena jen výroba 10 dokumentárních filmů.

rozhodnutí dokumentární film 2014-2-3-4

AMINOVANÝ FILM

Ve výzvě na podporu výroby animovaného filmu bylo podáno celkem devět žádostí, z nichž ve třech případech se jednalo o celovečerní filmy a šestkrát šlo o žádost na krátkometrážní film. Rada Fondu rozhodla, že všechny žádosti zaslouží podporu (všechny pojeny přesáhly hranici 60 bodů). Z finančních důvodů však mohlo být podpořeno jen šest nejlépe hodnocených projektů. Delší diskuzi vedla Rada o projektu Vodní lékař, jež zaujal svou originalitou. Rada Fondu vzhledem ke stádiu rozpracovanosti látky doporučuje podat žádost nejprve v okruhu Vývoj.

rozhodnutí animovaný film 2014-2-4-5