Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie ze dne 20.března 2014 - distribuce

Rada Státního fondu kinematografie na svém jednání dne 20. března 2014 rozhodla o žádostech podaných v rámci této výzvy:

Výzva č. 2013-3-2-15 - Podpora kinodistribuce filmové tvorby

Vyjádření Rady Fondu k uděleným podporám ve výzvě č. 2013-3-2-15

Rada Státního fondu kinematografie na svém zasedání dne 20. března 2014 rozhodla o rozdělení podpory v okruhu 3. Distribuce kinematografického díla – dotační výzvě Podpora kinodistribuce filmové tvorby.

V dotační výzvě se sešlo celkem 8 žádostí o podporu. Rada Fondu vyhodnotila kvalitu žádostí a vyhodnotila všechny projekty jako hodné podpory.  Z důvodů finančních limitů vybrala pouze 4 nejlépe hodnocené žádosti, které podpořila částkami mezi 200.000 a 300.000,- Kč na projekt.

Rada Fondu vzala na vědomí, že všechny žádosti byly podány producenty (nikoliv distributory filmů). Tato skutečnost není vnímána sama o sobě jako handicap. Fakticky však ve většině žádostí této výzvy Rada postrádala hlubší a konkrétnější propracování distribuční koncepce a strategie. Tento problém byl reflektován také v expertních posudcích.

Rada Fondu vedla diskuzi o souvisejícím tématu, jak hodnotit kredit žadatele a personální zajištění projektu, pokud je žadatelem producent, nikoliv distributor. Shodla se na postupu, že v těchto kategorii zohlední jak účast producenta, tak účast distributora filmu.