2017-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Podpora je určena pro účast českých filmů v oficiálních sekcích nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalů a při nominacích českých filmů na nejprestižnější mezinárodní ceny.

Hodnocení
Výsledky rozhodování