Výsledky rozhodování Rady - výroba, vzdělávání, propagace

2015-2-7-20 Celovečerní hraný film (s českou finanční účastí od 50% financování celkových výrobních nákladů)
 
Do výzvy 2015-2-7-20 na podporu výroby celovečerních hraných filmů se přihlásilo celkem 15 projektů. Z toho byly 4 podpořeny na vývoj, 3 projekty se o podporu na výrobu neúspěšně ucházely v předchozích výzvách. Ostatní projekty zatím Rada neposuzovala.
Ačkoliv se nad 60 bodovou hranici, nutnou pro postoupení projektu do druhého kola, dostalo 12 projektů, Rada se rozhodla dle své dlouhodobé strategie podpořit méně projektu výraznějšími částkami.
 
Rada se při posuzování projektů řídila především uměleckou kvalitou projektu a zohlednila univerzálnost jejich tématu, mezinárodní srozumitelnost a potenciál mezinárodní koprodukce. V této výzvě také zvažovala možnosti distribuce v zahraničí a divácký potenciál, zejména u pohádek, které se v této výzvě sešly tři, a dvě uspěly.
 
Rada opět upřednostnila ty projekty, kde žadatel přesvědčil o připravenosti po producentské stránce, zajištěném financování projektu a jasné dramaturgické koncepci.
 
Ve výzvě se setkaly velké historické projekty (Masaryk a Anthropoid), pohádky (Anděl Páně 2, Sedminohý Lukáš, Princ Mamánek), artové projekty (Kavky na cestě, Nakrátko, Venku, České selo, Komunismus), komedie (Jak básníci čekají na zázrak, Instalatér z Tuchlovic, Kvarteto) nízkorozpočtový projekt Děda nebo sci-fi Mars.
 
Rada jako nejlepší vyhodnotila projekt Kavky na cestě, který byl podpořen i ve fázi vývoje a byl nejlépe připraven, stejně tak pokračování pohádky Anděl Páně, filmovou esej Karla Vachka Komunismus a další pohádku Sedminohý Lukáš Juraje Jakubiska.
 
Rada se rozhodla podpořit menší částkou projekt Anthropoid, který má velkou šanci propagovat český film v zahraničí a ačkoliv Rada nebyla jednomyslná v názoru na novou verzi scénáře projektu Masaryk, rozhodla se i tento projekt menší částkou podpořit.
 
Rada byla ve většině případů v souladu s expertními analýzami, jednotlivé rozpory jsou vysvětleny u konkrétních projektů.
 
Při rozdělování finančních prostředků se Rada řídila jak počtem dosažených bodů, tak zohlednila i finanční náročnost jednotlivých projektů a stav jejich rozpracovanosti.
 
Výsledky rozhodování
Hodnocení
 
2015-8-2-22 Podpora filmového vzdělávání v roce 2016 a 2017 (dvouletý grant)
 
Výzva na dvouleté projekty Vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie byla bohatě obsazena, nicméně obsahový a tematický záběr projektů prozrazuje výraznou aktivitu v oblasti dokumentárního filmu, vzrůstající zájem o vzdělávací programy týkající se animace, nicméně minimální ohlas výzvy v žádostech týkajících se krizových oblastí hrané tvorby, jakými jsou development, dramaturgie či produkční kultura.
 
Alokované finanční prostředky byly z větší části přisouzeny ověřeným a stabilním aktivitám s jasným dopadem na tuzemskou tvorbu, k nimž byly přiřazeny novější aktivity s výrazným potenciálem inspirovat a dynamizovat konkrétní segmenty národní kinematografie.
 
Ceněná byla především vazba teoretických a praktických zkušeností, stejně jako mezinárodní přesah uvedených aktivit. Zásadním argumentem pro podporu byla komplexita vzdělávacích schémat a jejich aplikovatelnost a uplatnitelnost v tuzemském filmovém prostředí.
 
Výsledky rozhodování
Hodnocení
 
2015-5-2-21 Podpora projektů sloužících k propagaci dobrého jména české kinematografie
 
Podpora v této kategorii náleží projektům, které v širokém měřítku podporují český film u veřejnosti a zároveň dávají zpětnou vazbu filmařské obci.
 
Rada přitom vysoce hodnotí zejména takové akce a ocenění, které šíří dobré jméno českého filmu dlouhodobě a vybudovaly si jak u laické, tak odborné veřejnosti jistou prestiž (Český lev, Cena Pavla Kouteckého). Rada přitom ale neuděluje podporu automaticky a i v případech, kdy některé ocenění podporuje dlouhodobě, vnímá případné konkrétní nedostatky či nejasnosti v jejich organizaci a udílení, a tyto projekty pak podporuje menší částkou (Trilobit 2016, Cena české filmové kritiky).
 
Rada ovšem vedle těchto zavedených projektů oceňuje i projekty nové, pokud mohou v dlouhodobém měřítku prospět českému filmu a zvýšit povědomí o jeho kvalitách a historii. K takovým projektům patří např. NaFilm, usilující o vybudování muzea českého filmu.
 
Přestože nejde o klasické pravidelné udílení ceny, Rada se rozhodla podpořit menší částkou i prezentaci českého populárně vědeckého filmu na filmovém festivalu v Krakově, neboť se jedná o výjimečný projekt, který propaguje historii i současnost poněkud opomíjeného odvětví českého filmu.
 
Výsledky rozhodování
Hodnocení