Výsledky rozhodování Rady - výroba animovaného filmu

Rada Státního fondu kinematografie na svém jednání ve dnech 30. června - 2. července 2015 rozhodla o podpoře projektů na výrobu animovaného filmu

2015-2-3-9 Celovečerní nebo krátkometrážní animovaný film 

Výzva 2015-2-3-9 na podporu Výroby animovaného českého díla byla vypsána samostatně jako snaha o cílenou podporu animované tvorby a udržení silné tradice českého animovaného filmu. Sešel se v ní projekt klasika české kinematografie spolu s díly předních představitelů současné střední generace i s projekty mladých a začínajících tvůrců. Rozhodnutí Rady bylo citelně ovlivněno tím, že tři ze šesti posuzovaných projektů byly rozpočtově náročné celovečerní filmy. Tím vzniknul mimořádný nepředvídatelný a neřešitelný tlak na finanční prostředky alokované v této výzvě. Aby rozhodnutí Rady bylo smysluplné, nemohly být podpořeny všechny projekty, které by si to podle bodového hodnocení zasloužily.

Rada s uspokojením konstatuje, že předložené projekty byly tematicky i výtvarně rozmanité, až na výjimky producentsky velmi dobře připravené a tři ze šesti byly určeny dětem. Obecně se dá říci, že většinou byly v souladu s deklarovanými prioritami.

Rada se při posuzování projektů potýkala s nutností posoudit v jedné výzvě mezi sebou dlouhometrážní i krátkometrážní animované filmy. V některých ohledech jsou tyto dvě skupiny srovnatelné (výtvarná stránka a její kvalita), nicméně v jiných ohledech jsou tyto věci nesouměřitelné a je nutno uvažovat o obou skupinách samostatně (distribuční potenciál děl). Stejně jako u výzvy na podporu vývoje animovaných filmů (2015-1-2-7) Rada se při posuzování upřednostňovala projekty přicházející s kvalitní výtvarnou stránkou, která slibuje rozvíjení silné tradice animovaného filmu, a dále ty náměty, které jsou svou podstatou vhodné pro animovaný film. U projektů na výrobu dále akcentovala jasně definovanou cílovou skupinu a soulad s předloženým konceptem díla. Lépe byly hodnoceny ty projekty, které slibovaly zahraniční úspěch či přesah a budou úspěšně reprezentovat českou výtvarnou tradici v zahraničí.

Rada byla ve většině případů v souladu s expertními analýzami, jednotlivé rozpory jsou vysvětleny u konkrétních projektů.

Hodnocení

Výsledky rozhodování