2017-2-7-20 Výroba celovečerního hraného debutu s majoritní českou účastí

Do výzvy s alokovanou částkou 8 milionů Kč byly podány čtyři projekty. Z toho dva filmy již byly natočeny a producent žádal o peníze na dofinancování. Všichni debutující režiséři si zvolili současnou tématiku, příběhy, které se jich dotýkají, jsou jim blízké a vycházejí z prostředí, které znají. Jednoznačně převažuje žánr psychologizujícího dramatu.

Rada nakonec podpořila dva projekty, jejichž autoři se výrazně profilovali už ve svých studentských projektech a které se již delší dobu vyvíjejí. Oba se chystají do produkce až v létě příštího roku, a i když k nim Rada měla řadu výhrad, je velmi pravděpodobné, že se projekty před samotným natáčením ještě výrazně posunou. Dva již natočené projekty naopak potvrdily, že do realizace přišly příliš brzy. To negativně ovlivnilo kvalitu jejich výsledného tvaru.

Hodnocení
Výsledky rozhodování rady