2017-2-8-22 Výroba celovečerního hraného filmu s majoritní českou účastí na celkových výrobních nákladech

Do výzvy bylo kanceláří Fondu zaevidováno 25 projektů od 24 producentských společností z celého spektra českého filmového průmyslu. Převážná většina projektů by se dala charakterizovat jako žánrové filmy, což svědčí o výrazné ambici tvůrců prosadit se na mezinárodní scéně a také o stále trvající absenci silných autorských osobností. Lehce ubylo historických a životopisných filmů a řada projektů se vztahovala k současnosti, což v předchozích výzvách nebylo tak zřetelné. Spíše menší část projektů směřuje k širší mezinárodní koprodukci, což je ambice, kterou Rada vnímá pozitivně. Taková finanční konstrukce zajišťuje filmům nejen nové finanční zdroje, ale i možnost uvedení v zahraniční distribuci.
 
Rada znovu konstatovala, že projekty, které ve výzvě žádají poté, co získaly podporu na kompletní vývoj, jsou často stále ještě v procesu přepisování scénáře a hledání dalších finančních zdrojů.
 
Rada rozhodovala poprvé dle nového Statutu Státního fondu kinematografie, který změnil maximální bodové hodnocení v určitých kategoriích (například body za uměleckou kvalitu se zvýšily z 30 na 40, pro podporu bylo nutné překročit hranici 70 bodů – dříve 60). V kategorii kredit žadatele Rada nově také přihlížela k závazkům, které žadatel k Fondu má a v kategorii hodnotící úplnost a srozumitelnost žádosti penalizovala žadatele, kteří k termínu ukončení výzvy neodevzdávají kompletní žádost.

Rada na základě dohody s Asociací producentů v audiovizi a také na základě jednání se slovenským Audiovizuálním Fondem připravuje na příští rok změnu v definici výzvy, která umožní žádat i projektům, které v rámci dvoustranné koprodukce nemají více než 50% podíl na financování projektu (musejí dodržet minimum 40 %; v rámci vícestranné koprodukce pak bude minimální podíl 30 % bez ohledu na ostatní zdroje financování). 

Rada se nakonec rozhodla podpořit osm projektů, i když řada dalších překonala 70 bodů nutných k přiznání podpory. To svědčí o velké vyrovnanosti této výzvy a o kvalitě projektů, které v tuto chvíli Rada nemohla podpořit. Největší podpora směřuje k historickým projektům Kryštof režiséra Zdeňka Jiráského a chystanému snímku Jan Palach, který na půdorysu scénáře Evy Kantůrkové připravuje režisér Robert Sedláček. Dále Rada podpořila debutujícího Roberta Hloze s netypickým sci-fi projektem Bod obnovy. Ze současných látek Radu nejvíce zaujala adaptace románu Národní třída Jaroslava Rudiše, jejímž autorem je Štěpán Altrichter, který na sebe výrazně upozornil debutem Schmitke. Dále podpořila například černou komedii režiséra Vladimíra Michálka Benzína Dehtov, autorský umělecký film režiséra Radima Špačka Lesní vrah a aktuální projekt Prezident Blaník, který vzniká v týmu autorů úspěšného satirického webového seriálu Kancelář Blaník.

Hodocení
Výsledky rozhodování