Výsledky rozhodování Rady - Výroba celovečerního hraného filmu s majoritní českou účastí

2017-2-1-2 Výroba celovečerního hraného filmu s majoritní českou účastí

Na svém zasedání 24. až 26. května hodnotila Rada Fondu kinematografie výzvu zaměřenou na výrobu českých celovečerních hraných filmů. Ve výzvě se sešlo celkem 22 projektů od stejného počtu produkčních společností, které dohromady požadovaly téměř 220 milionů korun. Celková alokace výzvy byla však jen 67 milionů korun. S převážnou většinou projektů se Rada nesetkala poprvé a mohla jejich vývoj sledovat ať už díky jejich podpoře na vývoj či při předchozích žádostech o podporu výroby. Nově se setkala pouze se čtyřmi projekty.

Zajímavá je žánrová škála přihlášených projektů, která zahrnuje pohádky, dramata i sci-fi, nicméně často bez výraznějších mezinárodních ambicí či snahy konkurovat alespoň rozvinutému evropskému prostředí.

Tvůrci velmi často sázejí na vyrovnávání se s problematickou českou historií, nicméně počet historicky orientovaných projektů je anomální a dle členů Rady prozrazuje bezradnost či nejistotu tvůrců a snahu producentských společností sázet na elementární jistoty spojené s historickými látkami.

Za zásadní problém předložených žádostí, a to i těch úspěšných, pokládají členové Rady nedotažený vývoj, většinově předtím již podpořený ze zdrojů Fondu. Na literární přípravu či kompletní vývoj bylo podpořeno celkem 14 z podaných projektů. Přesto chybí teasery, vizualizace, není finalizován casting a podobně. Pochyby panují rovněž u směřování projektů ke konkrétním diváckým cílovým skupinám, které jsou definovány buďto vágně, nebo nerealisticky. Do značné míry je to dáno tím, že většina dalšího finančního zajištění není v době podání žádosti potvrzená, což velmi ovlivňuje kvalitu předloženého projektu. Rada je tak stavěna do pozice klíčového dramaturga českého filmu, i když oproti ostatním koproducentům nemá zásadnější vliv na další vývoj připravovaných projektů. Rada se znepokojením konstatuje, že ani Česká televize jako největší koproducent českých filmů není před jejím rozhodnutím ochotná projekty závazně podpořit.

K financování bylo Radou Fondu vybráno osm nejvýše hodnocených projektů, které obdržely celkem 67 milionů korun. Naplňuje se tak strategie Fondu dlouhodobě diskutovaná s filmařskou obcí, jež je založena na širší podpoře scenáristického vývoje filmových děl a vyšších dotacích méně projektům určeným k realizaci. K významným rozhodovacím kritériím patřily především míra a kvalita připravenosti projektu (jak tvůrčí, tak producentské stránky), tematická závažnost, aktuálnost tématu, originalita uměleckého přístupu, schopnost oslovit konkrétní diváckou skupinu či šance uspět nejen na domácí scéně, ale i v zahraničí.

Rada pozitivně hodnotila i další projekty (pět z nich překročilo hranici 70 bodů), které však díky výši alokace ve výzvě na dotaci nedosáhly. Jejich hlavním problémem byla především nedotažená fáze vývoje, která se projevila i nižším bodovým hodnocením v některých bodovacích kritériích.

Hodnocení
Výsledky rozhodování