2018-2-1-1 Výroba celovečerního hraného filmu

Rada v této výzvě rozhodovala o 26 projektech od 25 producentských společností z celého spektra českého filmového průmyslu. Projekty byly velmi různorodé, od historických a životopisných filmů (Zátopek, Princip Kriegel aneb Muž, který stál v cestě, Poslední závod) přes žánrové (Chyby, Bourák, Teroristka, Tichý společník, Oranžový pokoj) po několik filmů pro děti a mládež (Uzly a pomeranče, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Mazel a tajemství lesa) a nechyběl ani zástupce artové produkce (projekt Hadí plyn).

Rada se stále řídí principem prioritní podpory menšího počtu projektů adekvátními částkami, avšak vzhledem k dlouhodobému trendu, kdy se zvyšují jak rozpočty, tak požadované částky, se zaměřuje na důkladnější analýzu finančních plánů a rozpočtů. Vzhledem k alokaci ve výzvě i přes snížení některých dotací vůči požadovaným částkám mohla Rada podpořit pouze devět z přihlášených 27 projektů.

Rada podpořila opakovaně předkládaný projekt Davida Ondříčka Zátopek, který tentokrát získal nejvyšší počet bodů. Na druhém místě se umístil pro Radu také dobře známý projekt Jana Prušinovského Chyby, podpořený v předchozí fázi. Podobným případem je i film Bourák připravovaný Ondřejem Trojanem nebo Hadí plyn Davida Jařaba, které již také obdržely dotaci na vývoj. Po neúspěšné žádosti na kompletní vývoj tentokrát uspěl i projekt Radka Bajgara Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli. Film pro děti a mládež mezi podpořenými projekty zastupují koprodukčně kvalitně připravené Uzly a pomeranče Ivana Pokorného podle oceněné knižní předlohy Ivy Procházkové. Mezi podpořené projekty patří také dlouho připravovaný film Pavla Göbla Tichý společník, historické drama Ivana Fíly Princip Kriegel aneb Muž, který stál v cestě a společný projekt Viktora Tauše a Beaty Parkanové Křik jako nádherná píseň.

Mezi žádostmi byla řada dalších kvalitních projektů například pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký Jiřího Stracha, Prokopat se ven Marthy Pohla, Poslední závod Tomáše Hodana nebo film pro děti Mazel a tajemství lesa Petra Oukropce, které překročily bodovou hranici pro udělení podpory. S ohledem na omezenou alokaci v této výzvě je však nebylo možné podpořit.

Obecně lze říci, že projekty, které Rada již dřív podpořila v předchozích fázích vývoje, případně projekty, které se do výzvy na výrobu hlásily opakovaně, byly připraveny lépe než projekty hlásící se do výzvy poprvé, a to jak po stránce autorské, tak po stránce producentské.

Společným nedostatkem řady projektů, který se pak odrazil v jejich bodovém hodnocení, bylo nedostatečné využití dalších potenciálních finančních zdrojů. Ať už šlo o nevyužité koprodukční vstupy možných partnerů, nejasné vstupy televizí nebo absence kalkulování s předpokládanými příjmy z distribuce zejména u divácky atraktivních titulů. Některé projekty rozpočtují nadstandardně vysoké honoráře tvůrčích profesí a producentů, ačkoliv se jedná o projekty z velké části financované z veřejných zdrojů. Rada právě na základě těchto nedostatků snižovala přidělenou částku podpory.

Některé z projektů Rada posuzovala již v pokročilé fázi natáčení, které začalo i bez zajištění často výrazného podílu financí ze Státního fondu kinematografie. To se u konkrétních projektů odrazilo v negativním hodnocení producentské strategie a finančního plánu.

Menším nedostatkem části projektů byly také chybně vyplněné přílohy žádostí, včetně chybného formátu příloh. Dle pokynů ve výzvě mají být rozpočet, finanční plán a harmonogram projektu vždy doručené ve formátu excel, což má význam pro snazší posuzování jak pro experty, tak pro Radu. V případech, kdy jsou přílohy dodané v chybném formátu, eventuálně chybí některé přílohy žádosti při jejím prvním podání Rada přistupuje ke snížení bodového hodnocení v kategorii Srozumitelnost a
úplnost podané žádosti. Kategorii Kredit žadatele pak ovlivňuje plnění závazků žadatele k Fondu, a to včetně správného a včasného plnění podmínek daných v rozhodnutích předchozích projektů žadatele.

Jak je zřejmé z dodaných LOI, zůstává u řady projektů koprodukce s Českou televizí zcela otevřena, a to v závislosti na podpoře Státního fondu kinematografie. Pouze nepatrná část producentů přichází s LOI, LOC nebo smlouvou s jasnou výší koprodukčního vstupu ČT.

Hodnocení
Výsledky rozhodování