2017-2-3-7 Výroba dokumentárního filmu s majoritní českou účastí

Kancelář Fondu registrovala v této výzvě 21 žádostí. V tvůrčích týmech přihlášených projektů byla řada respektovaných osobností současné dokumentaristiky, ale i několik debutantů. Osm z projektů podpořila Rada již dříve ve výzvách na vývoj. Mezi připravovanými filmy převládal žánr portrétu a velmi často se v žádostech skloňoval žánr doku-dramatu. Ve srovnání s výzvou na vývoj dokumentu, která se rozhodovala v průběhu června, bylo markantní, že do výroby jsou připravené spíše projekty určené pro televizní obrazovku. Rada se domnívá, že žánr doku-dramatu je v kontextu celovečerní tvorby určené pro kina a mezinárodní uvedení spíše raritou a většinu takto nastavených projektů odmítla.

Řada žádostí byla dle mínění Rady nedostatečně připravena. Chyběly ukázky, a to i u projektů, které je měly v rozpočtu na vývoj. U několika projektů autoři otevřeně mluvili o nutnosti přesněji specifikovat téma filmu během vývoje. Rada si je vědoma, že fáze vývoje a výroby se u dokumentárního filmu prolínají a je tedy důležité, aby se během vývoje dařilo projektům získávat především širší finanční zázemí. I u této výzvy totiž platí, že podobně jako u hraného filmu, jen velmi málo projektů má v době žádosti potvrzené i další financování.

Dlouhodobě se také zvyšují finanční požadavky producentů, což odpovídá nárůstu počtu projektů s mezinárodními ambicemi a plánovanou strukturou kofinancování především ze zahraničních veřejných zdrojů. Rada nakonec upřednostnila projekty se současnými tématy, dobře strukturované a připravené portréty osobností a filmy eseje, které mají potenciál oslovit jak české publikum, tak i to zahraniční. Podpořeno bylo celkem 11 projektů.

Hodnocení
Výsledky rozhodování