2017-2-6-19 Výroba experimentálního filmu s majoritní českou účastí

Do výzvy kancelář Fondu registrovala 11 projektů, jejichž požadavky více než třikrát převyšovaly alokaci ve výzvě. Ta je dlouhodobě stanovena na 2 mil. Kč. Výzva je určená projektům z oblasti experimentálního filmu a jejím cílem je nikoliv podporovat filmy, které experimentují, ale tvůrce, kteří se tomuto žánru věnují dlouhodobě. Výzva je také určena pro autory videoartu a jejím cílem je pomoci finančně projektům na hranici mezi výtvarným uměním a filmem.

I tentokrát bylo do výzvy podáno několik projektů, které měly standardní rámec dokumentárního nebo hraného filmu a které pouze částečně využívaly techniky a formální postupy experimentální kinematografie. I vzhledem k vysokým požadavkům žadatelů se Rada rozhodla většinu takových žádostí nepodpořit. Je naopak velmi důležité, aby se podobné typy projektů hlásily do svých standardních výzev, kde Rada často marně hledá originální přístup ke zpracování tématu nebo tradičnímu vyprávění. V případě nejasností se zařazením projektu do příslušné výzvy je dobré požádat členy Rady o konzultaci prostřednictvím tajemnice.

Rada nakonec podpořila čtyři projekty, z nichž tři jsou povahou experimentální filmy a autory čtvrtého jsou renomovaní výtvarníci, jejichž projekt zasahuje i do oblasti antropologie.

Hodnocení
Výsledky rozhodování