2018-2-2-4 Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Do výzvy na výrobu krátkometrážního filmu kancelář Fondu registrovala 10 projektů, jejichž požadavky více než dvakrát převyšovaly 3 mil. Kč alokace ve výzvě. Jeden žadatel svůj projekt před projednáváním stáhnul, Rada tedy posuzovala projektů devět.

Krátké filmy jsou stále doménou spíše filmových škol a Rada je tak velmi ráda, že vypisování výzev na výrobu tohoto formátu motivuje k žádostem také nezávislé tvůrce a že se v nich dlouhodobě objevuje vyrovnaný poměr žádostí studentů filmových škol i zkušenějších tvůrců.

Ruku v ruce s rostoucí poptávkou po krátkém formátu například v internetovém prostředí a vzhledem k úspěchům českých krátkých filmů na zahraničních festivalech se zdá, že tento formát může sehrát výraznou roli při hledání nových trendů v české kinematografii.

Rada nevnímá krátkometrážní film jako „cvičení“, ale jako plnohodnotný filmový tvar, který musí samostatně obstát a být uveden do distribuce. Vzhledem k požadavkům na výši podpory tak velmi pečlivě hodnotila jak autorskou, tak producentskou část žádostí.

Většina nepodpořených projektů měla problém v autorské části, a to zejména v nedopracovanosti scénáře nebo v nejasné vizualitě, kterou nebyli tvůrci schopni Radě uspokojivě popsat.

Rada chce krátkometrážní tvorbu dlouhodobě podporovat, ale zároveň na ni klade stejné nároky jako v ostatních výzvách na výrobu filmu, a to i s ohledem na výši rozpočtů a požadovaných dotací. V této výzvě, tak mohla po pečlivém zhodnocení žádostí podpořit pouze dva projekty, které byly výborně připraveny do výroby a Rada u nich předpokládá šanci na úspěch i za hranicemi Česka.

Hodnocení
Výsledky rozhdování