2017-2-5-18 Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou účastí

Do výzvy bylo kanceláří Fondu přijato 13 projektů. Krátké filmy jsou dnes doménou spíše filmových škol a Rada je tak velmi ráda, že vypisování výzev na výrobu tohoto formátu motivuje k žádostem také nezávislé tvůrce a že se v nich dlouhodobě objevuje vyrovnaný poměr studentských a profesionálních žádostí. Rada pozitivněji hodnotila studentské práce, které se nevyhýbají aktuálním tématům, mají cit pro pointu a využití limitů, které tento formát přirozeně má. Žádosti zkušených tvůrců by se daly přirovnat většinou k anekdotě, k jakémusi žánrovému cvičení, kde formální prostředky krátkého filmu zastiňují samotné téma.

I vzhledem k rostoucí poptávce po krátkém formátu například v internetovém prostředí a vzhledem k úspěchům českých krátkých filmů na zahraničních festivalech se zdá, že tento formát může sehrát výraznou roli při hledání nových trendů v české kinematografii. Proto Rada vybírala projekty, které dávaly jasnou představu o estetice, formě i obsahu výsledného filmu. Většina projektů se odehrávala v současnosti, což je pozitivní, zejména při srovnání s výrobou celovečerních filmů, kde spíše převládají historické a biografické projekty. Většinu projektů bychom také mohli zařadit do kategorie autorského filmu. Rada nakonec podpořila pět z nich.

Hodnocení
Výsledky rozhodování