Výsledky rozhodování Rady - vývoj dokumentárního filmu

Cílem výzvy 2015-1-1-6 Kompletní vývoj celovečerního dokumentárního českého kinematografického díla bylo podpořit autorskou práci na námětech a produkční aktivity směřující k financování a spuštění dokumentárních filmových projektů.

Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 1 500 000 Kč, 15 platných žádostí. Mezi hlavní kritéria hodnocení patřily umělecká úroveň projektu a jeho schopnost oslovit mezinárodní publikum při zachování svébytných rysů národní kinematografie, stejně jako kompatibilita námětu a předpokládaných stylových prostředků. Stejně podstatnou podmínkou byl pro přidělení podpory racionální a realistický plán budoucí realizace s vyjasněnou představou celkového finančního krytí projektu.

Tematický i žánrový rozptyl projektů sahal od umělecky uchopených portrétů (Searching for Light, Jindřich Štreit – Vesnice, která dobyla svět, The Tap Tap – Postiženi muzikou), přes historicky zaměřené sondy (Obrazy pražské periferie, Světlonoš, Allen Ginsberg v Praze), sociologicky podmíněné studie (Muži dneška, Každá minuta života, Virus, Příběh ženy a matky – Eva Michaláková), mapování obecnějších fenoménů (Kafkův sen o zemi zaslíbené, Cenzoři), až po formální i sociální experimenty (Experiment, Bruce Lee a jeho Země Nezemě, Smrt nad zlato).

U řady projektů byla vysoce oceněna především aktuálnost námětů, jejich společenská závažnost a konkretizovaná představa budoucího uměleckého pojetí, včetně zvážení produkčních a technologických požadavků. K nedostatkům pak patřily nejasné či rozporuplné popisy stylového uchopení, několik výraznějších vybočení charakteristik prezentovaných projektů oproti žádostem, neukotvené cíle projektu i nesoulad autorské představy se zamýšlenou realizační strategií.

Rozhodnutí o přidělení podpory je Radou Fondu ve všech případech písemně stručně zdůvodněno a okomentováno.        

Finanční prostředky alokované danou výzvou byly přiděleny beze zbytku.

Výsledky rozhodování

Hodnocení