Výsledky rozhodování Rady - Výroba dokumentárního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových nákladech projektu

Do výzvy se přihlásilo celkem 25 projektů. Již v řadě předcházejících výzev, a tato poslední není výjimkou, byla většina projektů opět spíše televizního charakteru (pohybovala se například v rámci žánru dokudrama). Producenti tudíž žádali o prostředky pro vytvoření celovečerní verze filmu pro kina, či o prostředky na větší rozsah natáčení. Většinu těchto projektů Rada nepodpořila. I přesto, že český dokument poslední dobou výrazně boduje na zahraničních festivalech, velká část projektů je orientována pouze na českého diváka, vzniká v lokální koprodukci, a i když deklaruje mezinárodní ambice, nemá na ně potenciál. Rada dlouhodobě pozoruje, že větší část projektů jsou životopisné portréty nebo filmy reflektující historická témata. Jen velmi málo projektů zachycuje naši současnost a specifické problémy českého politického, sociálního a ekonomického života.

I tak se Rada nakonec rozhodla podpořit 14 projektů. Důvodem byla jednak snaha podpořit etablované tvůrce, aktuální filmy a také vybrané portrétní dokumenty, které mají mezinárodní potenciál a vznikají v širších koprodukcích. Rozpočty přihlášených projektů se navíc pohybují spíše na nižším standardu výroby dokumentárního filmu a nízké požadované částky tak Radě umožnily podpořit více projektů, než je obvyklé.

Hodnocení
Výsledky rozhodování