Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba dokumentárního filmu, Neperiodické publikace

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v následujících okruzích:

2. výroba českého kinematografického díla

6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy